Daadkracht

De docent helpt studenten om voorzichtig en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om:

Verbanden met andere competenties: Oplettendheid, Transdisciplinariteit, Actie

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Daadkracht

1 Ei & Lepel ‘race’
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: een race door een kamer gevolgd door een reflecterende discussie
 • Benodigde materialen: materialen die een ‘ei & lepel’ race suggereren, bijvoorbeeld Verschillende ronde voorwerpen, lepels van verschillende afmetingen, vorken enz.
 • Doel van activiteit: om de reeks beslissingen die mensen nemen te benadrukken, hoe ze implicaties hebben en hoe sommige mensen handelen volgens verschillende waarden.
 • Ondersteunende componenten: UC12.2a; UC12.3b
 • Verbinding met andere competenties: Verantwoordelijkheid

Korte omschrijving

Vraag studenten in groepjes van drie een werktuig en een ‘ei’ te kiezen. Verzamel bij een startpunt. Zeg dat ‘Alle drie de leden zo snel mogelijk door de kamer moeten reizen terwijl ze hun ei in de lepel houden’ (impliceer maar specificeer niet dat ze dit één voor één moeten doen). Doe de race een paar keer en kijk of iemand klaagt dat het niet eerlijk is (bijvoorbeeld verschillende werktuigen, verschillende ‘eieren’ of iemand speelt vals).

Plenair: bespreek reacties en gedachten bijvoorbeeld over bedrog, gelijkheid, regels.

2 Instant dilemma’s
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: individuele activiteit ‘quiz’
 • Benodigde materialen: sheets van verschillende eenvoudige dilemma's
 • Doel van activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over waarden en principes die beslissingen ondersteunen
 • Ondersteunende componenten: UC12.1b; UC12.2a
 • Verbinding met andere competenties: Verantwoordelijkheid

Korte omschrijving

Individueel reflecteren studenten snel op elk dilemma dat wordt gepresenteerd en schrijven hun reactie op.

Kleine groepen bespreken vervolgens hun keuzes en de redenen waarom beslissingen zijn genomen.

De hele groep bespreekt vervolgens de verschillende principes die ten grondslag lagen aan beslissingen en of er inconsistenties waren.

3 Problemen oplossen
 • Voorgestelde duur: 20 minuten
 • Gebruikte techniek: kleine groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: voorbeelden van echte problemen met mogelijk sociale, ecologische en economische gevolgen
 • Doel van activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over verschillende oplossingen en vervolgens over de waarden die deze zouden kunnen ondersteunen
 • Ondersteunende componenten: UC12.1b; UC12.2a; UC12.2b
 • Verbinding met andere competenties: Oplettenheid; Verantwoordelijkheid

Korte omschrijving

Kleine groepen bestuderen elk een ander real-life probleemgebaseerd scenario en proberen ten minste zes verschillende oplossingen / wegen vooruit te bedenken.

Bedenk vervolgens voor elke oplossing welke waarden eraan ten grondslag liggen en welke in het gedrang kunnen komen.

Plenair: bespreek voorgestelde oplossingen en de bijbehorende waarden.

4 Beslissingen nemen
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: korte lezing
 • Benodigde materialen: sheets
 • Doel van activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over besluitvormingsprocessen
 • Ondersteunende componenten: UC12.1a; UC12.3a
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid

Korte omschrijving

Reacties op dilemma's. Moet je regels soms aanpassen, oprekken of breken? Voorbeelden uit de geschiedenis, bijvoorbeeld suffragettes, antislavernij, homorechten. Revolutie versus evolutie. Moet de samenleving veranderen om haar duurzaam te maken?

5 Diamand Eiland
 • Voorgestelde duur: 25 minuten
 • Gebruikte techniek (bijvoorbeeld onderzoek, simulatie, debat): rollenspel gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de exploitatie van landbouwgrond op Diamand Eiland in Cambodja
 • Doel van de activiteit: begrijpen dat kwesties met betrekking tot duurzame ontwikkeling, zoals het gebruik van land, verschillende opvattingen en aspecten hooghouden en daarom een diepgaande analyse vereisen voor besluitvorming, zoeken naar alternatieve keuzes en verantwoording afleggen over de gevolgen van deze keuzes.
 • Ondersteunende componenten: UC12.2a; UC12.1b; UC12.2b
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Transdisciplinariteit

Korte omschrijving

Er wordt een scenario gepresenteerd over Koh Pich, een klein eiland in Cambodja, waar de regering in 2004 besloot om de 134 landbouwfamilies van het eiland te verwijderen en het eiland vervolgens te transformeren tot een vrijhandelscentrum, waardoor multinationale ondernemingen werden aangetrokken om er te investeren. De bespreking van het scenario is gebaseerd op zaken als het veranderen van het landgebruik en de sociale, economische, ecologische gevolgen van deze verandering; de vernietiging van beroepsgroepen, de ontworteling van de bevolking, de verstoring van de sociale cohesie. Wanneer het probleem diepgaand wordt besproken met behulp van verschillende informatiebronnen, wordt de groep verdeeld in kleine groepen die verschillende rollen vervullen:

 1. De locale bevolking
 2. De vertegenwoordiger van de regering 
 3. De investeerders 
 4. De vertegenwoordigers van milieupartijen
 5. De vertegenwoordigers van pers en media

Elke groep rechtvaardigt haar mening en gebruikt verschillende informatiebronnen om hun argumenten op te bouwen. Het rollenspel zal naar verwachting alle verschillende aspecten van het probleem, hun gevolgen en impact helder maken, met als doel een beslissing te nemen die de duurzaamheid van het eiland en de bevolking waarborgen.

6 T-shirt kopen
 • Voorgestelde duur: 30 minuten
 • Gebruikte techniek: verduidelijking van waarden
 • Doel van activiteit: begrijpen dat onze keuzes en beslissingen zijn gebaseerd op diepere overtuigingen en waarden die we hebben met betrekking tot de wereld waarin we leven. Daarom is het noodzakelijk om deze waarden te verkennen bij het nemen van beslissingen en keuzes om ze te heroriënteren naar de principes van duurzaam ontwikkeling.
 • Ondersteunende componenten: UC12.1b; UC12.2b; UC12.3a
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Transdisciplinariteit

Korte omschrijving

Er wordt een scenario gegeven waarin drie jongeren (George, Thomas en Joanna) besluiten een katoenen t-shirt te kopen. Hun beslissing om het t-shirt te kopen is gebaseerd op specifieke kenmerken: het merk, de stijl, de modetrends in hun land, het land van de t-shirtproductie, de arbeidsomstandigheden voor de productie van het t-shirt, het salaris van de arbeiders die het t-shirt produceerden, het type katoen en waar het werd verbouwd, hoe het werd gemaakt en door wie.
De drie tieners besluiten hun t-shirt te kopen op basis van verschillende criteria. Thomas kocht een t-shirt voor 100 euro op basis van mode, George kocht zijn t-shirt voor 10 euro bij een liefdadigheidswinkel en van katoen waarvan een label aangeeft dat het biologisch is en uiteindelijk kocht Joanna haar t-shirt van het internet van een beurs handelsonderneming. Haar t-shirt kostte 15 euro, was gemaakt van biologisch katoen en was bedrukt met de zinsnede "Maak armoede geschiedenis".

Groepen bespreken de waarden die bepalend waren voor de beslissing van elke jongere om dat specifieke t-shirt te kopen. Het is nuttig om daarbij de belangrijkste principes en waarden van het the Earth Charter te gebruiken. Bespreek een analyseer eerst de waarden van het Earth Charter en daarna de t-shirtkeuze van de jongeren.

Ten slotte wordt elk lid van de groep gevraagd om de onderstaande vragen te beantwoorden:

 • “Waren er gevallen waarin jouw beslissing om een product te kopen op deze waarden was gebaseerd? Ja of nee? Waarom?"
 • Als je werd gevraagd om een katoenen T-shirt te kopen, welke criteria zou je dan overwegen bij de aanschaf? Zijn er waarden van de bovenstaande case die mogelijk jouw beslissing beïnvloeden? Welke van hen en waarom?
7 Creatie van een toeristisch resort in een beschermd natuurgebied
 • Voorgestelde duur: 45-60 minuten
 • Gebruikte techniek: debat
 • Doel van de activiteit: studenten helpen te beseffen dat er voor elk probleem verschillende benaderingen en opvattingen zijn die een grondige analyse en controle vereisen, collectieve en consensusbesluitvorming en -actie.
 • Ondersteunende componenten: UC12.1b; UC12.2b; UC12.3a; UC12.3b
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Transdisciplinariteit; Actie

Korte omschrijving

Het scenario van de activiteit beschrijft een dorp gelegen nabij een beschermd natuurgebied dat de interesse van een ontwikkelaar trekt. De ontwikkelaar is van plan land in het dorp te kopen en er een toeristisch resort te bouwen. Het gebied staat bekend om zijn biodiversiteit.
Het bos herbergt unieke soorten en is een van de weinige lokale bossen die recente bosbranden overleefden. Het dorp was erg beroemd om zijn klimaat en schoonheid en vele decennia geleden was het een van de meest bevolkte dorpen in de omgeving. Tegenwoordig heeft het dorp weinig inwoners, voornamelijk ouderen, en jaar na jaar neemt de bevolking af.
De beslissing van de ontwikkelaar maakt veel reacties los en veroorzaakt tweespalt in de gemeenschap. Aan de ene kant is er het deel van de lokale overheid dat van mening is dat dit project het gebied economisch en sociaal zal verjongen door speciaal voor jongeren nieuwe banen te creëren. Aan de andere kant zijn de overige functionarissen van de lokale autoriteiten van mening dat dit soort ontwikkeling het gebied zal vernietigen, de risico's van de achteruitgang van het gebied zal maximaliseren en dat er alternatieve manieren zijn om de lokale economie en gemeenschap te stimuleren, zoals het gebruik van de huidige infrastructuur van het dorp (bijvoorbeeld verlaten huizen) voor agro- en ecotoerisme, om het dorp in harmonie met de natuur te ontwikkelen.

Uit het scenario komen twee verschillende standpunten naar voren:
a) degenen die het eens waren met het project van de ontwikkelaar en
b) degenen die tegen zijn.
Voor het debat moet elke partij haar standpunt ontwikkelen en met argumenten ondersteunen.

De partij die het project ondersteunt, moet de nadruk leggen op:
a) de verjonging van het dorp;
b) de nieuwe banen en de vestiging van jongeren;
c) de beperkingen die ze aan de ontwikkelaar moeten opleggen om het beschermde gebied te behouden;
d) de actieve rol die ze zullen spelen tijdens de uitvoering van het project, enz.
Hun motivering moet ook de volgende parameters bevatten:
a) Hoe de lokale gemeenschap de andere gevolgen voor het milieu zal aanpakken,
b) Hoe zullen ze ervoor zorgen dat het dorp profiteert van het project, etc.

De partij die tegen het project is, moet de nadruk leggen op:
a) het gebruik van de huidige infrastructuur,
b) de grenzen van de ontwikkeling,
c) het op andere manieren onthullen van het culturele en natuurlijke erfgoed van het dorp,
d) het risico dat het dorp geïsoleerd blijft, aangezien de toeristen in het resort blijven, enz.

Het is belangrijk dat alle belanghebbenden een besluit nemen of alternatieve oplossingen voorstellen om het gebied te ontwikkelen en de lokale gemeenschap actief betrekken bij de beslissingen en de uitvoering ervan.

Aanvullende Activiteiten
 • Fairtrade: een simulatiespel dat spelers helpt de voordelen van eerlijke handel te begrijpen en te beseffen dat onze beslissingen en keuzes het leven van andere mensen over de hele wereld beïnvloeden.
 • “Het publiceren van de geheime archieven van een ontziltingseenheid die de vervuiling van het water veroorzaakt en duizenden mensen doodt of geld accepteren van het bedrijf dat de fabriek heeft gebouwd om daarmee je kind te beschermen tegen of genezen van de ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door de vervuiling van het water”: Moreel dilemma om ons te laten begrijpen dat de kwesties op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling worden aangedreven door sociale, ecologische en persoonlijke waarden die onze beslissingen bepalen. Besluitvaardigheid is van cruciaal belang om onze waarden voor een probleem te verduidelijken als middel om onze beslissingen opnieuw te definiëren.
 • Klimaatveranderingen: oorzaken, wortels, acties. Toegepast op een conceptmap voor het in detail ontwerpen van de oorzaken, de effecten, de maatregelen, de verantwoording op sociaal, economisch en politiek niveau.

Voorbeeld­activiteiten voor Daadkracht Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Daadkracht SDG1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door weloverwogen en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.

Daadkracht SDG2 Geen honger

De student draagt bij aan het beëindigen van honger door weloverwogen en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.

Daadkracht SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student neemt weloverwogen beslissingen door te kiezen uit vooraf geïdentificeerde alternatieven die de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen en handelt snel wanneer anderen hulp nodig hebben.

Daadkracht SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student gebruikt kansen voor onderwijs in het eigen leven en pas de verworven kennis toe in alledaagse situaties om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Daadkracht SDG5 Gendergelijkheid

De student neemt effectieve en tijdige beslissingen, rekening houdend met de impact die deze kunnen hebben op gendergelijkheid.

Daadkracht SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student neemt beslissingen in onzekerheid met betrekking tot niet-duurzame water- en sanitatiekwesties nadat de positieve / negatieve effecten van mogelijke beslissingen op verschillende belanghebbenden zijn onderzocht en benoemd.

Daadkracht SDG7 Betaalbare en schone energie

De student neemt goed onderbouwde beslissingen die leiden tot verminderde uitstoot van broeikasgassen.

Daadkracht SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student neemt als werknemer / professional en als consument weloverwogen beslissingen en acties

Daadkracht SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student neemt weloverwogen en tijdige beslissingen terwijl je werkt aan een veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Daadkracht SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student is alert op weloverwogen en tijdig, zelfs in onzekere situaties, verminderen van ongelijkheid.

Daadkracht SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student neemt goede en goed geïnformeerde beslissingen, rekening houdend met de verschillende standpunten van de gemeenschap en belanghebbenden, en handelt snel om een duurzame gemeenschap te creëren.

Daadkracht SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student evalueert, neemt deel aan en beïnvloedt besluitvormingsprocessen over overnames in de publieke sector.

Daadkracht SDG13 Klimaatactie

De student is zich bewust van de effecten van klimaatverandering op mensen en de planeet en van de onzekerheden die kenmerkend zijn voor toekomstige klimaatevoluties. Beheert concurrerende prioriteiten op het gebied van klimaatverandering en neemt effectieve en tijdige beslissingen over conflicterende kwesties, rekening houdend met het voorzorgsbeginsel, terwijl je voorbereid bent op snelle verandering van strategieën.

Daadkracht SDG14 Leven onder water

De student evalueert, met het oog op een onzekere toekomst, verschillende opties op basis van collectieve intelligentie en neemt een beslissing die het leven onder water helpt beschermen.

Daadkracht SDG15 Leven op land

De student beoordeelt en neemt beslissingen over een oplossing voor sociaal-ecologische conflicten ten aanzien van biodiversiteit.

Nuttige informatie voor Daadkracht

 • Curtis W & Pettigrew A 2009 Learning in Contemporary Culture. Exeter: Learning Matters
 • Stibbe A 2009 the Handbook of Sustainable Literacy Totnes: Green Books Ltd
 • The Story of Solutions 2013
 • Thiele L 2013 Sustainability. Cambridge: Polity
 • Vare P (2019) Exploring Inherent Contradictions in Attempting to Implement Education for Sustainable Development in Schools – Outlines different strategies adopted by teachers to overcome dilemmas.