De 12 RSP-competenties in een tabel

Hier worden de 12 RSP-competenties gepresenteerd in een tabel. De eerste kolom bevat competenties die in grote lijnen verband houden met holistisch denken, de tweede met het voorstellen van verandering en de derde met het bereiken van transformatie, idealiter op institutioneel of systeemniveau.

Het op deze manier presenteren van de competenties betekent niet dat ze als afzonderlijk of geïsoleerd moeten worden beschouwd – docenten zullen onvermijdelijk aan en met verschillende competenties tegelijk werken.

 
Holistisch denken
Veranderingen voorzien
Veranderingen bewerk­stellingen
Integratie
Systemen
De docent helpt studenten om de wereld als een onderling verbonden geheel te begrijpen, om verbanden te zoeken in onze sociale en natuurlijke omgeving en na te denken over de gevolgen van acties.
Toekomsten
De docent helpt studenten om alternatieve mogelijkheden voor de toekomst te verkennen en deze te gebruiken om na te gaan hoe gedrag mogelijk moet veranderen.
Betrokkenheid
De docent helpt studenten om bij te dragen aan veranderingen die duurzame ontwikkeling ondersteunen.
Betrokkenheid
Oplettendheid
De docent helpt student om de fundamenteel niet-duurzame aspecten van onze samenleving en de manier waarop deze zich ontwikkelt te begrijpen en vergroot hun bewustzijn van de dringende behoefte aan verandering.
Empathie
De docent helpt studenten om te reageren op hun gevoelens en emoties en die van anderen, en om een emotionele band met de natuurlijke wereld te ontwikkelen.
Waarden
De docent ontwikkelt bij student het besef van hoe overtuigingen en waarden acties ondersteunen en hoe waarden moeten worden onderhandeld en verzoend.
Praktijk
Transdisciplinariteit
De docent helpt studenten om samen te handelen, zowel binnen als buiten hun eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.
Creativiteit
De docent moedigt bij studenten creatief denken en flexibiliteit aan.
Actie
De docent helpt de studenten om proactief en weloverwogen actie te ondernemen.
Reflectie
Kritisch denken
De docent helpt studenten om de relevantie en betrouwbaarheid van beweringen, bronnen, modellen en theorieën kritisch te evalueren.
Verantwoordelijkheid
De docent helpt de studenten om na te denken over hun eigen acties, transparant te handelen en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.
Daadkracht
De docent helpt studenten om voorzichtig en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.