Actie

De docent helpt de studenten om proactief en weloverwogen actie te ondernemen.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om:

Verbanden met andere competenties: Betrokkenheid; Creativiteit; Toekomsten; Oplettendheid; Kritisch denken

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Actie

1 Introductie tot Actie
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: minicollege
 • Benodigde materialen: sheets of hand-out
 • Doel van de activiteit: om een kort overzicht te geven van de achtergrond en principes achter actiekennis
 • Ondersteunende componenten: UC11.1.c
 • Verbinding met andere competenties: Creativiteit; Betrokkeneheid; Toekomsten

Korte omschrijving

Waar Actie vandaan komt

 • Doelen
 • IVAC aanpak (Onderzoek - Visie - Actie - Verandering)
 • De twee criteria van een 'actie' (geleid door studenten; om verandering te bewerkstelligen)
 • Voorbeelden
2 Gesimuleerde IVAC activiteit
 • Voorgestelde duur: 30 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsactiviteit en feedback
 • Benodigde materialen: pen & papier of iets dergelijks
 • Doel van de activiteit: het proces van een IVAC-aanpak (Onderzoek - Visie - Actie - Verandering) starten
 • Ondersteunende componenten: UC11.1.a; UC11.1.b; UC11.1.c; UC11.3
 • Verbinding met andere competenties: Creativiteit

Korte omschrijving

 • Kleine groepen
 • Brainstorm over locaties in de buurt en kies er een
 • Bezoek en onderzoek het, bedenk mogelijkheden voor verandering
 • Onderzoek de implicaties van verandering en hoe je kan proberen deze verandering te creëren
 • Hele groep
 • Deel ideeën
 • Denk na over de aanpak - kan dit werkelijk tot verandering leiden? Implicaties?
3 Walking the talk: doe je actie-competentieproject
 • Voorgestelde duur: zes weken een of twee uur per week; indien beschikbaar meer, ook buiten schooltijd
 • Gebruikte techniek: een door studenten geleid project dat is ontworpen om hun kennis, vaardigheden, motivatie en zelfvertrouwen op te bouwen in relatie tot een lokaal probleem.
 • Benodigde materialen: een probleem van de lokale gemeenschap - geïdentificeerd door studenten
 • Doel van activiteit: het concept van 'nieuwe waarde' introduceren en zien hoe innovatie sociale, ecologische en economische voordelen kan opleveren.
 • Ondersteunende componenten: UC11.1.a; UC11.1.b; UC11.1.c; UC11.2; UC11.3
 • Verbinding met andere competenties: Creativiteit; Toekomsten; Kritisch denken; Oplettendheid; Betrokkenheid

Korte omschrijving

Voortbouwend op de activiteit ‘Talking the Walk’ onder Creativiteit: geef de studenten de tijd om hun ideeën voor een probleem in hun omgeving te ontwikkelen tot praktische projecten of nieuwe waarde toe te voegen. Studenten volgen de IVAC-stappen:

 • Onderzoek: kijk naar wat, waar, wanneer, hoe, wie vraagt - en vooral waarom?
 • Visie: hoe kan deze situatie worden verbeterd / opgelost?
 • Actie: ga zo nodig in gesprek met andere mensen / organisaties om ideeën om te zetten in actie
 • Verandering: reflecteer op wat is bereikt. Wat is er eigenlijk veranderd? Dit kan fysieke verandering zijn of een verandering binnen de studenten en / of anderen.
4 Afvalbeheer in het schoolrestaurant
 • Voorgestelde duur: twee weken, één uur per dag
 • Gebruikte techniek: onderzoek, rapport, debat, discussie, actie; gedaan door leerlingen binnen een school
 • Benodigde materialen ICT-uitrusting om aantekeningen te maken (iPads of iets dergelijks), te observeren (foto's, films) en te rapporteren (beamer) Indien nodig: materialen om posters en / of displays te maken
 • Doel van de activiteit: bij studenten het bewustzijn van het gedrag vergroten en verbeteren
 • Ondersteunende componenten: alles wat hierboven wordt genoemd
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Creativiteit

Korte omschrijving

Studenten doen onderzoek naar afvalgedrag van (mede)studenten in het schoolrestaurant. Ze rapporteren visueel met foto's, korte filmpjes etc. Ze bespreken acties die moeten worden ondernomen om de houding van hun medestudenten op een beleefde, respectvolle manier te veranderen, rekening houdend met het PPP. Dit kunnen discussies zijn tijdens de lunch, uitnodigende wegwijzers etc. Ze kiezen actiestrategieën en voeren die uit.

Na verloop van tijd herhalen ze het onderzoek om te zien of er verbeteringen zijn.

Aanvullende activiteiten
 • Van PPP naar actief burgerschap (aangepast van ’32 lessen voor de toekomst ’)
 • Word een bugdetective (aangepast van ‘32 lessen voor de toekomst ’)
 • Word circulair! (aangepast van ’32 lessen voor de toekomst ’)
 • Elektriciteitsverbruik verminderen (door bewustmaking en proefprojecten met zonnepanelen)
 • Papierafval verminderen door minder af te drukken, hand-outs te delen enz.
 • Werken aan respect voor mens en planeet door sociale projecten zoals ‘de vreedzame school’.
 • Als team werken aan minder autogebruik, meer gebruik van openbaar vervoer, voeten of fietsen.

Voorbeeld­activiteiten voor Actie Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Actie SDG1 Geen armoede

De student werkt proactief en weloverwogen aan het terugdringen van armoede.

Actie SDG2 Geen honger

De student werkt proactief en weloverwogen om honger te verminderen.

Actie SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student onderneemt actie om plannen en mechanismen te promoten die de levenskwaliteit van mensen verbeteren.

Actie SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student bevordert empowerment van jongeren en gendergelijkheid in het onderwijs.

Actie SDG5 Gendergelijkheid

De student onderneemt actie om de machtsverhoudingen tussen geslachten te verbeteren.

Actie SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student gebruikt democratische processen terwijl u handelt om een situatie te laten evolueren naar duurzamer watergebruik en sanitatie.

Actie SDG7 Betaalbare en schone energie

De student werkt actief samen met betrekking tot het gebruik van energie op het werk, in de studie of thuis.

Actie SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student onderzoekt economische / werkgelegenheidskwesties, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie om verandering tot stand te brengen.

Actie SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student handelt proactief en weloverwogen om veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie te ontwikkelen.

Actie SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student handelt proactief en weloverwogen om ongelijkheden te verminderen.

Actie SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt een bewustzijn voor natuurlijke omgevingen die de afgelopen jaren een impact hebben gehad op de cultuur en identiteit van een gemeenschap en neemt proactieve en weloverwogen maatregelen om deze te beschermen.

Actie SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student moedigt anderen aan om deel te nemen aan duurzame praktijken bij consumptie en productie.

Actie SDG13 Klimaatactie

De student werkt op een democratische en open manier om de klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen lokaal en nationaal te verzachten.

Actie SDG14 Leven onder water

De student ervaart de kracht van actie van een individu als onderdeel van een groep en ervaart democratische processen gerelateerd aan acties die kunnen leiden tot de duurzaamheid van het leven onder water.

Actie SDG15 Leven op land

De student onderzoekt met externe belanghebbenden hoe habitats en gemeenschappen van wilde dieren kunnen worden ondersteund met innovatieve benaderingen.

Actie SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student onderzoekt sociale vraagstukken, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie om verandering tot stand te brengen.

Nuttige informatie voor Actie

 • Hamer A de, Heres P 2015 32 lessen voor de toekomst. Hilversum: Idee & Waarde
 • Hamer A de, Jansen P, Louman E, Roorda N, Vries G de 2008 Duurzame Ontwikkeling op de basisschool. Nijkerk: Callenbach
 • Hamer A de, Leussink E 2012 Leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Utrecht: AgentschapNl.
 • Jensen B B & Schnack K 1997 The Action Competence Approach in Environmental Education, Environmental Education Research, 3:2, 163-178 – A key academic text giving a rationale and description of the action competence approach.
 • Roorda N 2010 Sailing on the winds of change. Maastricht: University Press Maastricht
 • Ullmo P-A, Assailly J P, Breiting S, & Lorenzo R (2011) YOUR ideas YOUR initiatives Road Safety Actions for a Better Environment, Madrid: PAU Education