Daadkracht sdg7 Betaalbare en schone energie

De student neemt goed onderbouwde beslissingen die leiden tot verminderde uitstoot van broeikasgassen.

Bijvoorbeeld:

Studenten zijn verdeeld in drie groepen om aan verschillende scenario’s te werken en hun resultaten te delen.

Eén groep werkt met het business as usual-scenario (energieproductie en -verbruik volgen dezelfde trends als vandaag). Een andere groep werkt met een scenario gebaseerd op de spreiding van zonne-energie waarbij het verbruik hetzelfde blijft als vandaag, terwijl de derde groep werkt met een scenario waarbij het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

De drie groepen presenteren hun bevindingen en bespreken samen wat het beste scenario en de beste route is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de temperatuurstijging van 2 ° C tegen 2100 te voorkomen.

Studenten bedenken vervolgens drie stappen / beslissingen die moeten worden genomen om naar dit scenario toe te werken. Bespreek waarom deze stap en geen andere? Wat zijn de waarden die aan deze beslissing ten grondslag liggen? Zitten er dilemma’s in deze stap?