Transdisciplinariteit

De docent helpt studenten om samen te handelen, zowel binnen als buiten hun eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om: 

3.1 hun eigen waarden en perspectieven en de sterke punten en beperkingen hiervan binnen een bepaalde context met betrekking tot duurzaamheid te identificeren en verwoorden
3.2 mee te werken aan de opbouw van nieuwe kennis en ideeën in multi-, inter- en transdisciplinaire contexten
3.3 samen te werken aan de opbouw van nieuwe kennis en ideeën in interculturele en intergenerationele contexten

Verbanden met andere competenties: Betrokkenheid; Oplettendheid; Daadkracht

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Transdisciplinariteit

1 Bestuursdebat
 • Voorgestelde duur: 25 minuten
 • Gebruikte techniek: rollenspel
 • Benodigde materialen: instructies om te groeperen
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om vanuit verschillende invalshoeken te converseren
 • Ondersteunende componenten: UC 3.1, UC 3.2
 • Verbinding met andere competenties: Daadkracht

Korte omschrijving

Wijs in uw beoordelingsgroepen zoveel mogelijk van deze rollen toe (vanaf boven):

 • Facilitator
 • Socioloog
 • Milieuwetenschapper
 • Econoom
 • Lokale religieuze leider
 • Computer wetenschapper
 • Wetenschapper / wiskundige

Je vormt het bestuursorgaan van een lokale onderwijsinstelling.

Het overheidsbeleid is om de instelling uit de controle van de lokale autoriteiten te halen en er een 'vrije' school van te maken, wat betekent dat het bestuur zelf kan beslissen over de toekomstige richting.

Taak A

 • Groep: bespreek vanuit uw perspectief wat de focus / visie moet zijn. Probeer de anderen voor uw idee te winnen
 • Facilitator: luister en maak aantekeningen. Bepaal wie het meest overtuigende argument heeft / wie ‘wint’

Taak B

 • Facilitator: voer een andere discussie.
 • Probeer deze keer een focus / visie te vinden die alle leden van de groep tevreden kan stellen.
 • Een win-win?

Plenair reflecteren op de verschillende ervaringen

2 Kies een goed doel
 • Voorgestelde duur: 25 minuten
 • Gebruikte techniek: simulatie
 • Benodigde materialen: hand-out (zie hieronder)
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over hun waarden
 • Ondersteunende componenten: UC 3.3
 • Verbinding met andere competenties: Waarden, Daadkracht

Korte omschrijving

Individuele studenten lezen het uitreikblad en kiezen een goed doel. Ze zijn gekoppeld aan iemand die voor een ander goed doel heeft gekozen en moeten het eens worden over de keuze voor een van beide doelen. Vervolgens sluiten ze zich aan bij een ander paar dat voor een ander goed doel heeft gekozen en proberen het eens te worden over de keuze voor een van beide doelen om te steunen.

Bespreek tijdens de plenaire vergadering of dit een gemakkelijk proces was of niet. Wat maakte het makkelijk of moeilijk?

We worden gedreven door onze waarden - soms conflicteren zelfs positieve waarden met elkaar.

Handout: Considering Your Values

Je school heeft de reputatie kleine donaties te doen aan verschillende goede doelen. Toen een oudere buurvrouw van de school stierf, liet ze een donatie van 4000 euro aan de school achter met de voorwaarde dat de helft naar de school zou gaan en de andere helft naar een door de school gekozen goed doel. Die donatie moest impact hebben.

De schoolleider is zich ervan bewust dat om een impact te maken, het bedrag van 2000 euro naar 1 goed doel moet gaan.

Alle medewerkers en leerlingen werden uitgenodigd om hun favoriete 'goede doel' voor te dragen en er werden een aantal suggesties gedaan.

De schoolleider vindt het onmogelijk om te kiezen uit de vier favoriete goede doelen. Daarom wordt studenten gevraagd een beslissing te nemen omdat zij geen persoonlijke band hebben met een van de vermelde goede doelen.

De enige richtlijn van de schoolleider is dat de donatie de school 'in een goed daglicht plaatst bij ouders en het publiek'.

Het is jouw taak om een goed doel uit de onderstaande lijst te kiezen en vervolgens de anderen te rangschikken in volgorde van prioriteit. Leg uit waarom de andere goede doelen niet zijn geselecteerd.

 1. Het centrum van de plaatselijke dierenbescherming - hun dringende behoefte aan meer huisvesting voor dieren is onlangs in de krant benadrukt.
 2. Oxfam Novib - naar aanleiding van hun recente, spraakmakende campagne na een enorme aardbeving in Malawi.
 3. Het lokale hospice - de zorg voor terminaal zieke patiënten en vooral bekend vanwege hun speciale zorg voor kankerpatiënten.
 4. Het Nationaal Kinderfonds - voor een specifieke campagne om te helpen bij de beoordeling, ondersteuning en monitoring van kinderen die na een periode van zorg naar huis terugkeren.
3 Groepdiscussie
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: foto's of afbeeldingen
 • Doel van activiteit: studenten aanmoedigen om hun reacties en verschillende perspectieven op een situatie te verkennen.
 • Ondersteunende componenten: UC 3.3
 • Verbinding met andere competenties:

Korte omschrijving

In groepen.
Kies een facilitator
Facilitator: begeleid je groep naar:

 • Overweeg de afbeelding die u gaat zien
 • Ontwikkel een reeks vragen die de afbeelding zou kunnen oproepen
 • Bespreek de antwoorden op de vragen
4 Demografie van de stad
 • Voorgestelde duur: 15-20 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsonderzoek
 • Benodigde materialen: internettoegang of referentiemateriaal
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over dingen vanuit verschillende perspectieven die met de leeftijd te maken hebben
 • Ondersteunende componenten: UC 3.1
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid

Korte omschrijving

Gebruik een apparaat dat je bij je hebt, zoek snel om te zien wat je te weten kunt komen over de demografie van een lokale stad - hoe groot is de bevolking en hoe is die onderverdeeld in leeftijden?

Maak met behulp van deze informatie een aantal voorspellingen over de toekomstige behoeften van de stad. Overweeg aspecten zoals verkeer / parkeren; gezondheid; huisvesting; opleiding; passende vrijetijdsvoorzieningen.

Voorbeeld­activiteiten voor Transdisciplinariteit Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Transdisciplinariteit SDG1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door samen te werken zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.

Transdisciplinariteit SDG2 Geen honger

De student draag bij aan het beëindigen van honger door samen te handelen zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.

Transdisciplinariteit SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student begrijpt hoe culturele, sociale, economische, politieke en milieuaspecten en verschillende belangen de kwaliteit van leven en welzijn van mensen bepalen.

Transdisciplinariteit SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student ondersteunt ontwikkeling van beleid ter bevordering van gratis, billijk en kwalitatief onderwijs voor iedereen en samenwerking met belanghebbenden in het onderwijs.

Transdisciplinariteit SDG5 Gendergelijkheid

De student zorgt voor een passend genderevenwicht bij sociale en milieuproblemen. De student ontwikkelt bewustzijn en begrip ten aanzien van het belang van persoonlijke ervaring en gevoelens bij het construeren van kennis, attitudes en waarden ten aanzien van genderkwesties.

Transdisciplinariteit SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student bestudeert watervraagstukken op een transdisciplinaire manier om soorten kennis, perspectieven en waarden te kruisen.

Transdisciplinariteit SDG7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van verschillende opvattingen over energiearmoede in verschillende disciplines.

Transdisciplinariteit SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student werkt samen met belanghebbenden in de economie om bewustzijn en begrip van de arbeidswereld te ontwikkelen en dit te integreren met bredere sociale en milieukwesties.

Transdisciplinariteit SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student werkt samen -zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden- om veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie te verbeteren.

Transdisciplinariteit SDG10 Verminderde ongelijkheden

De studenten werken samen, zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden om ongelijkheid te verminderen.

Transdisciplinariteit SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student begrijpt dat voor inclusief en duurzaam samen leven, intergenerationele en interculturele samenwerking vereisten zijn. De student Identificeert en bespreekt hoe verschillende opvattingen, meningen en vaardigheden van belanghebbenden en mensen uit verschillende vakgebieden de samenwerking kunnen beïnvloeden en hoe verschillen kunnen worden overbrugd om hun gebied, gemeenschap of stad duurzamer te maken.

Transdisciplinariteit SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student werkt samen met verschillende belanghebbenden van de productiecyclus om nieuwe vormen van duurzame levensstijl te creëren.

Transdisciplinariteit SDG13 Klimaatactie

De student is zich er van bewust dat het omgaan met klimaatverandering transdisciplinaire benaderingen vereist, niet alleen omdat het alle disciplines omvat, van sociaal tot wetenschappelijk, van juridisch tot technologisch, maar ook omdat het mensen persoonlijk raakt en waarden, culturen en levensstijlen omvat, evenals de perceptie van hoe deze bijdragen aan wereldwijde veranderingen.

Transdisciplinariteit SDG14 Leven onder water

De student is zich ervan bewust dat het omgaan met de duurzaamheid van het zeeleven transdisciplinaire benaderingen vereist, niet alleen omdat het verschillende disciplines omvat, van sociaal tot wetenschappelijk, van juridisch tot technologisch, maar ook omdat het mensen persoonlijk raakt, en waarden, culturen en levensstijlen omvat.

Transdisciplinariteit SDG15 Leven op land

De student begrijpt de problemen waarmee habitats van dieren in het wild worden geconfronteerd en werkt met mensen binnen en buiten de eigen context om problemen te onderzoeken en manieren te vinden om dieren in het wild te beschermen.

Transdisciplinariteit SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student werkt samen met mensen binnen en buiten de eigen context om achterstandskwesties te onderzoeken (bijv. een lokaal luchtelingencentrum).

Nuttige informatie voor Transdisciplinariteit

 • Bronfenbrenner, U (1999) ‘Environments in developmental perspective: theoretical and operational models’ in, Friedman & Wachs (eds) Measuring the environment across the lifespan: emerging methods and concepts, Washington DC: American Psychological Association pp3-28
 • Byram, M., Gribkova, B and Starkey, H. 2002. Developing the intercultural dimension in language teaching: a practical introduction for teachers. Strasburg: Council of Europe
 • Crompton T (2010) The Common Cause Handbook, Machynlleth: PIRC – A short book on the values that underpin our actions – free download available
 • UNESCO 2013 Intercultural Competences (pdf)