Het RSP-project

De manier waarop we onze samenleving organiseren en leiden heeft een reeks onderling verbonden sociale en milieukwesties gecreëerd; van klimaatverandering tot grove ongelijkheid. Om maar te zwijgen over het verlies van biodiversiteit.

Het willen bereiken van een vorm van sociale en ecologische duurzame ontwikkeling heeft gevolgen voor het wat en het hoe van onderwijs en educatie. Er is dringend behoefte aan opleiders, docenten (iedere educator binnen het formele maar ook buiten het formele onderwijs) die zowel de capaciteiten als de motivatie hebben om hun studenten (iedere lerende binnen het formele maar ook buiten het formele onderwijs) mee te nemen in ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ (LvDO; oftewel Education for Sustainable Development, ESD). Als we als docenten niet bewust werken aan een sociaal en ecologisch duurzame wereld, dan werken we er waarschijnlijk tegen.

Maar wat voor soort docent is er nodig om studenten te helpen deze wereldwijde uitdagingen aan te pakken en hen voor te bereiden op hun impact?

Dit is de vraag achter A Rounder Sense of Purpose (RSP). Dit door Erasmus + gefinancierde project bracht ervaren en betrokken instellingen uit heel Europa samen om een ​​praktisch competentieraamwerk  te ontwikkelen voor docenten die willen leren voor een eerlijke en duurzame wereld.

In een poging om te definiëren hoe zo’n docent/opleider voor ESD er uit zou kunnen zien, wat deze moet kennen, kunnen, wie men als persoon zou moeten zijn, ontwikkelde de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in 2011 een raamwerk met docent competenties voor ESD. Dit raamwerk bleef een theoretisch model; het werd nooit getest onder docenten en lerenden en er waren geen meetbare leeropbrengsten geformuleerd die een kwalificatie in ESD, op wat voor manier dan ook, konden onderbouwen.

‘A rounder Sense of Purpose’ wil deze kloof dichten door:

Op deze website worden beide aangeboden.

Bij het ontwikkelen van het raamwerk is gebruik gemaakt van de UNECE-competenties als uitgangspunt; binnen programma’s, workshops, masterclasses, lessen in lerarenopleidingen, educatieve centra etc. zijn concept raamwerken getest. Daarbij ging het om meer dan 400 studenten/leerlingen, docenten, schoolleiders, begeleiders, managers etc. binnen opleidingen en nascholing. 

Er is een reeks voorbeeldactiviteiten bij de 12 competenties gemaakt, die op deze website wordt gepresenteerd. Er is verder een extra reeks voorbeeldactiviteiten geproduceerd die de RSP-competenties koppelt aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Deze illustreren hoe een docent kennis en vaardigheden in onderwijs voor duurzame ontwikkeling kan ontwikkelen en tegelijkertijd de SDG’s kan aanpakken.

We hopen dat je gebruik wilt maken van deze website en al het materiaal dat je hier vindt. 

Dat gebruik is gratis. We verzoeken je alleen om de website en het RSP-project te vermelden als bron. Mocht je gebruik maken van het materiaal, laat ons dan asjeblieft weten wat je er van vindt. We wensen je veel succes en plezier bij het vormgeven van jouw ESD!

De RSP-partners

Het raamwerk van RSP-competenties en verwante materialen zijn ontwikkeld in twee projectfasen: RSP I en RSP II. Klik hier om de Partners te zien die betrokken zijn bij het project.