sdg7 Betaalbare en schone energie

icon sdg7

De VN stelt:
Energie staat centraal in bijna elke grote uitdaging en kans waar de wereld vandaag voor staat. Of het nu gaat om banen, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of toenemende inkomens, toegang tot energie voor iedereen is essentieel. Het streven naar dit doel is vooral belangrijk omdat het verband houdt met andere doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Focussen op universele toegang tot energie, meer energie-efficiƫntie en meer gebruik van hernieuwbare energie door nieuwe economische en banenkansen is cruciaal voor het creƫren van duurzamere en inclusievere gemeenschappen en veerkracht tegen milieukwesties zoals klimaatverandering.

RSP-competenties sdg7 Betaalbare en schone energie

Systemen sdg7 Betaalbare en schone energie

De student visualiseert verschillen in toegang tot natuurlijke hulpbronnen op verschillende niveaus en via verschillende dimensies (sociaal, politiek, economisch, ecologisch en cultureel).

Oplettendheid sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van de niet-duurzame impact en gevolgen in het Global South of the Global North's model van energieproductie en -verbruik.

Transdisciplinariteit sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van verschillende opvattingen over energiearmoede in verschillende disciplines.

Kritisch denken sdg7 Betaalbare en schone energie

De student wordt zich bewust van veronderstelde aannames over energie-gerelateerde onderwerpen zoals voordelen voor de groene economie.

Toekomsten sdg7 Betaalbare en schone energie

De student stelt zich voor en denkt na over hoe je een alternatieve toekomst kunt opbouwen met betrekking tot energieproductie en broeikasgasemissies.

Empathie sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van de implicaties van gedrag bij energieverbruik op anderen.

Creativiteit sdg7 Betaalbare en schone energie

De student gebruikt creatieve manieren om een milieuconflict over energieproductie en -verbruik te communiceren.

Verantwoordelijkheid sdg7 Betaalbare en schone energie

De student onderzoekt zijn eigen energieverbruik en de mogelijke gevolgen hiervan.

Betrokkenheid sdg7 Betaalbare en schone energie

De student doet mee om manieren te vinden om schone en betaalbare energie te delen.

Waarden sdg7 Betaalbare en schone energie

De student werkt samen om het energieverbruik te verminderen.

Actie sdg7 Betaalbare en schone energie

De student werkt actief samen met betrekking tot het gebruik van energie op het werk, in de studie of thuis.

Daadkracht sdg7 Betaalbare en schone energie

De student neemt goed onderbouwde beslissingen die leiden tot verminderde uitstoot van broeikasgassen.