Toekomsten sdg7 Betaalbare en schone energie

De student stelt zich voor en denkt na over hoe je een alternatieve toekomst kunt opbouwen met betrekking tot energieproductie en broeikasgasemissies.

Bijvoorbeeld:

Studenten zijn verdeeld in drie groepen om aan verschillende scenario’s te werken en hun implicaties te onthullen. Eén groep werkt met het business as usual-scenario (energieproductie en -verbruik volgen dezelfde trends als vandaag). Een andere groep werkt met een scenario gebaseerd op de spreiding van zonne-energie waarbij het verbruik hetzelfde blijft als vandaag, terwijl de derde groep werkt met een scenario waarbij het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd. De drie groepen presenteren hun bevindingen en bespreken samen wat het beste scenario en de beste route is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de temperatuurstijging van 2 ° C tegen 2100 te voorkomen.