Oplettendheid sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van de niet-duurzame impact en gevolgen in het Global South of the Global North’s model van energieproductie en -verbruik.

Bijvoorbeeld:

De docent presenteert de casus van de Nigerdelta om studenten bewust te maken van de realiteit van de infrastructuur achter oliewinning Рde pijpleidingen, terminals, offshore platforms, de tankers die de oceanen bevaren Рen het proces van hoe olie ons leven en onze tanks binnenkomt.

Vervolgens begeleidt de docent de studenten door een brainstormproces om kansen te identificeren om de situatie in de Niger te verbeteren door energieproductie en -verbruik in het mondiale noorden te overwegen.