Transdisciplinariteit sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van verschillende opvattingen over energiearmoede in verschillende disciplines.

Bijvoorbeeld:

Ontwerp gezamenlijk een semi-gestructureerd interview over energieverbruik en energiearmoede (dwz: een relatief hoge energierekening). Bijvoorbeeld: hoe begrijp je energiearmoede? Wat zijn de belangrijkste oorzaken en implicaties?. 

Verdeel de klas in groepen. Elke groep zoekt een lokale expert op het gebied van energiearmoede uit een andere discipline: economie, sociologie, gezondheid, enz. (de docent kan deze experts op voorhand uitnodigen; of dit kan deel uitmaken van de taak) en het interview afnemen. 

Groepen produceren vervolgens een ppt met een samenvatting van de bevindingen. 

Groepen presenteren ppts en studenten bespreken de verschillende reacties en vergelijken overeenkomsten en verschillen.

De klas bespreekt vervolgens de voordelen en uitdagingen van multi-, inter- en transdisciplinair werk.