Empathie sdg7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van de implicaties van gedrag bij energieverbruik op anderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten verdelen zich in groepen. Elke groep stelt zich een gezin voor in een andere sociaal-economische klasse en speelt typisch gedrag in rollenspellen. Groepen delen, bespreken en reflecteren over de oorzaken en implicaties van verschillend geïdentificeerd gedrag.

Als laatste activiteit nodigen de leerkrachten de leerlingen uit om zichzelf te situeren in een situatie van energiearmoede en collectief te reflecteren op hun gevoelens en emoties.