Kritisch denken sdg7 Betaalbare en schone energie

De student wordt zich bewust van veronderstelde aannames over energie-gerelateerde onderwerpen zoals voordelen voor de groene economie.

Bijvoorbeeld:

Verdeel de studenten in twee groepen. Elke groep onderzoekt de voordelen en uitdagingen van de groene economie. 

Vervolgens organiseert de docent een debat waarbij de ene groep pleit voor de transitie naar een groene economie en de andere juist niet. Aangezien groepen geen vooraf toegewezen positie hebben, moeten ze allebei de voor- en nadelen van een groene economie kennen en de argumenten van de ander kunnen begrijpen en ter discussie stellen.