Verantwoordelijkheid sdg7 Betaalbare en schone energie

De student onderzoekt zijn eigen energieverbruik en de mogelijke gevolgen hiervan.

Bijvoorbeeld:

Studenten verdelen zich in groepen. Elke groep stelt zich een gezin voor in een andere sociaal-economische klasse en speelt typisch gedrag in rollenspellen. Groepen delen en bespreken en reflecteren over de oorzaken en implicaties van verschillende geïdentificeerde gedragingen. Als laatste activiteit nodigt de decent de studenten uit om zichzelf te situeren in een situatie van energiearmoede en collectief te reflecteren op hun gevoelens en emoties. studenten brengen vervolgens hun eigen dagelijkse gedrag in verband met een van de voorstellingen. Vervolgens denken studenten na over hoe ze hun eigen energieverbruik kunnen verminderen.