Creativiteit

De docent moedigt bij studenten creatief denken en flexibiliteit aan.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om:

Verbanden met andere competenties: Oplettendheid; Actie; Toekomsten

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Creativiteit

1 15 manieren om les te geven
 • Voorgestelde duur: 1 uur
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: flipoverpapier en pennen
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over creatieve manieren om iets te onderwijzen
 • Ondersteunende componenten: UC7.1
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid

Korte omschrijving

 • Hele groep: beslis over een onderwerp dat met duurzaamheid te maken heeft, bijvoorbeeld gebruik van plastic, trofeejacht, overbevissing, afval
 • Kleine groepen: brainstorm over ten minste 15 manieren waarop over dit onderwerp les kan worden gegeven aan een bepaalde leeftijdsgroep
 • Hele groep: deel en bespreek ideeën en benaderingen

Merk op hoe creatief we worden nadat de eerste vijf 'gebruikelijke ideeën' zijn voorgesteld!

2 Onderbouwende theorie
 • Voorgestelde duur: 30 minuten
 • Gebruikte techniek: lezing en discussie
 • Benodigde materialen: dia's
 • Doel van de activiteit: ontdek en bespreek het rationeel achter de behoefte aan creativiteit, het gebruik van realistische contexten en voortbouwen op ervaring
 • Ondersteunende componenten: UC 7.2
 • Verbinding met andere competenties:

Korte omschrijving

Behoefte aan:

 • Verschillende onderwijsvormen bijvoorbeeld Chamberlin, Freire, Orr, Hicks
 • Reflectief leren, bijvoorbeeld Kolb, Gibbs
 • Sociaal leren bijvoorbeeld Bruner, Vygotsky
 • Ervaringsleren, bijvoorbeel Piaget, Rogers
 • Gedachten over duurzaamheid, bijvoorbeeld Thiele
3 Talking the walk
 • Voorgestelde duur: 45-120 minuten
 • Gebruikte techniek: transect wandeling; loop over het schoolterrein, beter nog door de lokale buurt.
 • Benodigde materialen: geen
 • Doel van activiteit: het concept van 'nieuwe waarde' introduceren en zien hoe innovatie sociale, ecologische en economische voordelen kan opleveren.
 • Ondersteunende componenten: UC 7.1; UC 7.3
 • Verbinding met andere competenties: Actie; Toekomsten

Korte omschrijving

Trek een lijn (een transect) over een kaart van het lokale gebied tussen twee veilige en toegankelijke punten. De lengte van de lijn hangt af van de hoeveelheid beschikbare tijd. Dit is de route van je wandeling. Plan nu de wandeling en zorg ervoor dat u gevaren en privé-eigendommen vermijdt terwijl u zo dicht mogelijk bij de rechte lijn blijft lopen.

Neem de klas mee op de wandeling langs de route die je samen hebt gepland en zoek naar voorbeelden of aanwijzingen van situaties waarin verbetering mogelijk is.

Vraag de klas na de wandeling om in kleine groepen te werken en bedenk zoveel mogelijk ideeën om nieuwe waarde toe te voegen aan hun omgeving.

Een meer willekeurige versie zou zijn om studenten te vragen een gebied te verkennen en foto's te maken met een smartphone om hun bewijs te tonen. Dit geeft hen de leiding, maar kan ook het creativiteitsniveau verminderen dat nodig is om met ideeën te komen.

Aanvullende Activiteiten

Identificeer kansen binnen het persoonlijke of beroepsleven waar het mogelijk is om ruimte te creëren om duurzaamheid te stimuleren

Voorbeeld­activiteiten voor Creativiteit Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Creativiteit SDG1 Geen armoede

De student vindt creatieve suggesties om armoede te beëindigen.

Creativiteit SDG2 Geen honger

De student vindt creatieve suggesties om honger te stoppen.

Creativiteit SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student stelt ideeën voor op basis van ervaringen en situaties uit het echte leven die de gezondheid en veerkracht van kwetsbare groepen en mensen in nood zouden ondersteunen en vergroten.

Creativiteit SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student ontdekt nieuwe vormen van onderwijs en zoekt naar nieuwe manieren van lesgeven en leren. De student ontwikkelt ideeën over holistische benaderingen van onderwijs.

Creativiteit SDG5 Gendergelijkheid

De student herkent hoe onze waarden en onze cultuur ons gedrag en onze vooroordelen over genderverschillen ondersteunen en verkent alternatieve manieren van denken en handelen in het dagelijks leven.

Creativiteit SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student zoekt en stel innovatieve oplossingen voor, zowel structureel (sociaal) als technisch, voor gebieden waar water en sanitair ontbreken.

Creativiteit SDG7 Betaalbare en schone energie

De student gebruikt creatieve manieren om een milieuconflict over energieproductie en -verbruik te communiceren.

Creativiteit SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student verkent alternatieve economische modellen en zoekt naar nieuwe manieren van werken. De student ontwikkelt ideeën over duurzame producten en diensten.

Creativiteit SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student is creatief en flexibel terwijl hij werkt aan veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Creativiteit SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student ontwikkelt creatieve manieren om ongelijkheden te verminderen.

Creativiteit SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt ideeën en benaderingen om echte lokale / gemeenschapsproblemen aan te pakken en deze te testen op hun geschiktheid met betrekking tot het specifieke duurzaamheidsvraagstuk.

Creativiteit SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student ontdekt nieuwe vormen van consumptie en productie en ontwikkelt nieuwe ideeën over een duurzame levensstijl.

Creativiteit SDG13 Klimaatactie

De student denkt na over huidig gedrag en gebruikte technologieën en erkent hoe de 'westerse' levensstijl de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. De student ontdekt alternatieve en creatieve levensstijlen en alternatieve technologieën, waaronder die voor landbouw en herbebossing, die klimaatverandering tegen kunnen gaan.

Creativiteit SDG14 Leven onder water

De student denkt na over huidig gedrag en herkent de oorzaken van overbevissing. De student onderzoekt en stelt alternatieve gedragingen voor die het leven in zee zouden beschermen.

Creativiteit SDG15 Leven op land

De student biedt alternatieven voor de status-quo voor natuurhabitats die meer bescherming zullen bieden.

Creativiteit SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

Explore different ways of promoting agency and representation.

Nuttige informatie voor Creativiteit

 • Aubrey K & Riley A 2016 Understanding & Using Educational theories. London: Sage. (see chapter 3 – Jean Piaget: Understanding the mind of the child; chapter 4 – Lev Vygotsky: An early social constructivist viewpoint; chapter 12 – David Kolb: Experiential Learning Theory;)
 • Chamberlin S 2009 The Transition Timeline Totnes: Green Books Ltd
 • Curtis W & Pettigrew A 2009 Learning in Contemporary Culture. Exeter: Learning Matters
 • Hicks D 2014 Educating for Hope in Troubled Times. London: IOE
 • Stibbe A 2009 the Handbook of Sustainable Literacy Totnes: Green Books Ltd
 • Thiele L 2013 Sustainability. Cambridge: Polity