Waarden

De docent ontwikkelt bij studenten het besef van hoe overtuigingen en waarden acties ondersteunen en hoe waarden moeten worden onderhandeld en verzoend.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om: 

Verbanden met andere competenties: Transdisciplinariteit; Daadkracht; Verantwoordelijkheid; Empathie

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Waarden

1 Machtsstromen
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: flipoverpapier en pennen
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over stromen en machtsverhoudingen in systemen
 • Ondersteunende componenten: UC 10.1; UC 10.2a; UC 10.2b; UC 10.3
 • Verbinding met andere competenties: Daadkracht; Verantwoordelijkheid; Empathie

Korte omschrijving

 • Fase 1: maak op je flip-over een stroomschema van verschillende belanghebbenden in het onderwijs, bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs, schoolinspecteurs, besturen, schoolleiders, docenten, studenten … (waarschijnlijk hiërarchisch)
 • Delen
 • Fase 2: denk na over het machtsevenwicht en voeg dat toe aan het diagram om te laten zien hoe de verschillende belanghebbenden hierover denken, bijv. gefrustreerd, boos, stemloos, veilig, angstig
 • Delen
 • Fase 3: overweeg de implicaties hiervan - waar kan het toe leiden? Toon dit in uw diagram bijvoorbeeld verzet, demotivatie, rebellie
 • Delen
 • Fase 4: overweeg of er alternatieve benaderingen zijn? bijvoorbeeld macht delen. Wat zijn de resultaten van het alternatief?
2 Voorbeeld van machtsdeling
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: reflectie en groepscategorisatie
 • Benodigde materialen: post-it notes
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over momenten waarop macht werd gedeeld en wat dit inhoudt
 • Ondersteunende componenten: UC 10.1; UC 10.2a; UC 10.2b; UC 10.3
 • Verbinding met andere competenties: Verantwoordelijkheid

Korte omschrijving

 • Individueel: gebruik post-it-notities, bedenk voorbeelden van momenten waarop je voelde dat macht eerlijker werd gedeeld tijdens een educatieve reis, als student of docent
 • Groepsactiviteit: deel ervaringen en kijk of ze op een of andere manier kunnen worden gegroepeerd - hebben ze kenmerken gemeen?
 • Plenair: opmerkingen? Wat hadden ze misschien gemeen? Bespreek de mate waarin het bewijs aantoont dat effectieve machtsdeling gebaseerd is op vertrouwen en positieve relaties.
3 Ondersteunende waarden
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: weergave van verschillende waarden
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over hoe waarden een systeem / benadering kunnen ondersteunen / beïnvloeden
 • Ondersteunende componenten: UC 10.2a; UC 10.2b; UC 10.3
 • Verbinding met andere competenties: Transdiciplinariteit; Empathie

Korte omschrijving

 • Groepsactiviteit: denk na over de krachtstroom zoals die momenteel bestaat in het onderwijssysteem en overweeg welke waarden het lijkt te vertegenwoordigen
 • Groepsactiviteit: overweeg alternatieve methoden voor het delen van energie en bespreek welke waarden deze lijken te vertegenwoordigen.
 • Plenair: bespreek Carl Rogers en Paolo Freire en hun respectievelijke filosofieën.
4 Kies een goed doel
 • Voorgestelde duur: 25 minuten
 • Gebruikte techniek: simulatie
 • Benodigde materialen: hand-out (zie hieronder)
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over hun waarden
 • Ondersteunende componenten: UC 3.3
 • Verbinding met andere competenties: Waarden; Daadkracht

Korte omschrijving

Individuele studenten lezen het uitreikblad en kiezen een goed doel. Ze zijn gekoppeld aan iemand die voor een ander goed doel heeft gekozen en moeten het eens worden over de keuze voor een van beide doelen. Vervolgens sluiten ze zich aan bij een ander paar dat voor een ander goed doel heeft gekozen en proberen het eens te worden over de keuze voor een van beide doelen om te steunen.

Bespreek tijdens de plenaire vergadering of dit een gemakkelijk proces was of niet. Wat maakte het makkelijk of moeilijk?

We worden gedreven door onze waarden - soms conflicteren zelfs positieve waarden met elkaar.

Handout: Considering Your Values

Je school heeft de reputatie kleine donaties te doen aan verschillende goede doelen. Toen een oudere buurvrouw van de school stierf, liet ze een donatie van 4000 euro aan de school achter met de voorwaarde dat de helft naar de school zou gaan en de andere helft naar een door de school gekozen goed doel. Die donatie moest impact hebben.

De schoolleider is zich ervan bewust dat om een impact te maken, het bedrag van 2000 euro naar 1 goed doel moet gaan.

Alle medewerkers en leerlingen werden uitgenodigd om hun favoriete 'goede doel' voor te dragen en er werden een aantal suggesties gedaan.

De schoolleider vindt het onmogelijk om te kiezen uit de vier favoriete goede doelen. Daarom wordt studenten gevraagd een beslissing te nemen omdat zij geen persoonlijke band hebben met een van de vermelde goede doelen.

De enige richtlijn van de schoolleider is dat de donatie de school 'in een goed daglicht plaatst bij ouders en het publiek'.

Het is jouw taak om een goed doel uit de onderstaande lijst te kiezen en vervolgens de anderen te rangschikken in volgorde van prioriteit. Leg uit waarom de andere goede doelen niet zijn geselecteerd.

 1. Het centrum van de plaatselijke dierenbescherming - hun dringende behoefte aan meer huisvesting voor dieren is onlangs in de krant benadrukt.
 2. Oxfam Novib - naar aanleiding van hun recente, spraakmakende campagne na een enorme aardbeving in Malawi.
 3. Het lokale hospice - de zorg voor terminaal zieke patiënten en vooral bekend vanwege hun speciale zorg voor kankerpatiënten.
 4. Het Nationaal Kinderfonds - voor een specifieke campagne om te helpen bij de beoordeling, ondersteuning en monitoring van kinderen die na een periode van zorg naar huis terugkeren.

Voorbeeld­activiteiten voor Waarden Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Waarden SDG1 Geen armoede

De student werkt responsief en inclusief samen met anderen aan het verminderen van armoede, terwijl je je bewust blijft van persoonlijke overtuigingen en waarden en die van anderen.

Waarden SDG2 Geen honger

De student erkent hoe onze waarden, acties en gedragingen beïnvloeden en hoe deze acties op hun beurt de honger van anderen kunnen vergroten of verminderen.

Waarden SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student herkent hoe onze waarden van invloed zijn op onze gezondheid en ons welzijn, onze families en anderen en analyseert de overtuigingen en verschillende perspectieven achter de genomen beslissingen en acties. De student denkt na over hoe deze acties positieve of negatieve impact kunnen hebben op het leven en welzijn van anderen.

Waarden SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student herkent de intrinsieke waarde van onderwijs en analyseert en identificeert leerbehoeften als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling.

Waarden SDG5 Gendergelijkheid

De student herkent hoe persoonlijke waarden die verband houden met geslacht onze carrièrekeuzes en -betrokkenheid en die van anderen ondersteunen en zo ook beslissingen genomen in het dagelijks leven. De student herkent machtsverhoudingen tussen gender en bevorder inzet en actie voor een meer gelijk evenwicht.

Waarden SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student houdt zich, samen met anderen bezig, met kennis met betrekking tot de billijke verdeling van watervoorraden en sanitaire kwesties en erkent waarden en overtuigingen achter (on) duurzame manieren om water te beheren. De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om watervoorraden te behouden en sanitaire voorzieningen te bevorderen

Waarden SDG7 Betaalbare en schone energie

De student werkt samen om het energieverbruik te verminderen.

Waarden SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student herkent hoe onze waarden onze eigen carrièrekeuzes en die van anderen ondersteunen, evenals de beslissingen die door verschillende belanghebbenden (bijvoorbeeld aandeelhouders, werknemers, managers) worden genomen.

Waarden SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student werkt samen met anderen, responsief en inclusief, terwijl hij/zij zich bewust blijft van persoonlijke overtuigingen en de waarden (de eigen en die van anderen), om veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie te bereiken.

Waarden SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student werkt samen met anderen, responsief en inclusief, terwijl hij/zij zich bewust blijft van persoonlijke overtuigingen en waarden (de eigen en die van anderen), om ongelijkheid te verminderen

Waarden SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student identificeert de waarden die beslissingen ondersteunen en toepassingen die zijn aangenomen voor duurzame en niet duurzame gemeenschapsplanning. De student creëert netwerken voor gemeenschapssamenwerking, deelt ideeën en vormt besluiten voor het creëren van duurzame en inclusieve gemeenschappen.

Waarden SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student herkent en kent rollen, rechten en plichten van verschillende actoren in productie en consumptie.

Waarden SDG13 Klimaatactie

De student herkent hoe persoonlijke waarden en gedrag de klimaatverandering beïnvloeden, herkent diversiteit en overeenkomsten tussen de waarden en het gedrag van anderen en die van henzelf. De student bevordert betrokkenheid en actie ten aanzien van persoonlijke en sociale gedragsveranderingen.

Waarden SDG14 Leven onder water

De student betrekt anderen bij het opbouwen van kennis met betrekking tot de bevordering van sub aquatische biodiversiteit en erkent waarden en overtuigingen achter (niet) duurzame manieren om sub aquatische biodiversiteit te beheren. De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om de impact van menselijke activiteiten op de oceanen te verminderen.

Waarden SDG15 Leven op land

De student erkent hoe alternatieven voor voedselvoorziening bestaan die minder agressief zijn voor natuurlijke habitatten en helpt lokale gemeenschappen in die habitatten.

Waarden SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student begrijpt de waarden en ideologieën die bijdragen aan achterstand en erkent diversiteit en overeenkomsten tussen deze en onze eigen waarden.

Nuttige informatie voor Waarden