Toekomsten

De docent helpt studenten om alternatieve mogelijkheden voor de toekomst te verkennen en deze te gebruiken om na te gaan hoe gedrag mogelijk moet veranderen.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om: 

Verbanden met andere competenties: Systemen; Creativiteit; Oplettendheid; Actie; Transdisciplinariteit

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Toekomsten

1 Vieringen en zorgen
 • Voorgestelde duur: 20 minuten
 • Gebruikte techniek: cumulatieve brainstorm
 • Benodigde materialen: flipoverpapier en markeerstiften
 • Doel van de activiteit: studenten helpen nadenken over de huidige toestand van de wereld en hoe we hier terecht zijn gekomen
 • Ondersteunende componenten: UC5.2a; UC5.3b
 • Verbinding met andere competenties:

Korte omschrijving

Kleine groepsactiviteit.
De helft van de groepen schrijft ‘Goede dingen over de wereld zoals ik die zie’ in het midden van hun papier en brainstormt en schrijft dingen die in hen opkomen erbij.
De andere groepen doen datzelfde maar dan met ‘Zorgen over de wereld zoals ik die zie’ als uitgangspunt.

Groepen wisselen dan bladen uit en kijken of ze akkoord gaan met gemaakte opmerkingen en of ze nog iets hebben toe te voegen.

Plenair bespreken: de dingen die naar voren kwamen, gevoelens, overeenkomsten, verschillen en benadruk dat de dingen die mensen leuk vinden soms de zorgen van anderen zijn. Neem als geheel een voorbeeld en bespreek hoe dat tot stand is gekomen.

2 Mijn visie voor de toekomst
 • Voorgestelde duur: 30-40 minuten
 • Gebruikte techniek: discussie
 • Benodigde materialen: script om te lezen, flipoverpapier en markeerstiften
 • Doel van de activiteit: studenten helpen zich een positieve alternatieve duurzame toekomst voor te stellen
 • Ondersteunende componenten: UC 5.1a; UC5.1b
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Actie; Creativiteit

Korte omschrijving

Sluit je ogen en zit in stilte - ontspan. Luister nu 10-15 minuten terwijl iemand je vraagt ​​je jezelf voor te stellen over 30 jaar, in een positieve toekomst. Vertel de groep dat ze zichzelf moeten zien als de leeftijd die ze vandaag zijn, maar het jaar is 20xx. Neem hen met een reeks vooraf geplande verklaringen en vragen mee door het proces van wakker worden, met details over hoe hun bed eruit ziet, wat ze hebben gegeten voor het ontbijt, de kleding die ze dragen (en waar ze ze hebben gekocht). Vraag hen na te denken over het werk dat ze zouden kunnen doen of de school die ze zouden kunnen bezoeken; wat voor werk zouden ze hopen te doen? Hoe reizen zij? Hoe praten ze met vrienden en maken ze contact met familie? Wat zijn ze van plan die avond te doen? Geef elke vraag voldoende lange pauzes, zodat mensen de tijd hebben om zich de details voor te stellen en na te denken over hoe het voelt, klinkt, smaakt, ruikt.

Na een laatste lange pauze vraag je de groep om hun ogen te openen en met hun buurman of kleine groep de dingen te delen die ze zich hebben voorgesteld. Geef elk paar / kleine groep een vel flip-overpapier en markeerstiften en vraag hen om hun ideeën te illustreren zodat ze deze met de grotere groep kunnen delen. Denk na het delen en nu weer in paren / groepen na over de eerste stappen die u moet nemen om de reis naar die positieve toekomst te beginnen

NB Dit kan voor sommige mensen een zeer emotionele ervaring zijn. Wees gevoelig voor de impact die het kan hebben en zorg ervoor dat iedereen de steun krijgt die ze nodig hebben wanneer ze 'terugkomen' naar het heden.

3 Tijdlijn activiteit
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: toekomstprojectie
 • Benodigde materialen: post-it notes en flipoverpapier
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over hoe dingen in de toekomst kunnen evolueren
 • Ondersteunende componenten: UC5.1b; UC5.3a
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Systemen

Korte omschrijving

Met behulp van post-it-notities noteren studenten ideeën voor dingen die in de toekomst kunnen gebeuren met een voorgesteld jaar en zetten deze op een tijdlijn.

Plenair bespreken projecties, waarom mensen ze hebben gemaakt en of ze kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten voorspellingen.

4 Probleem voor mijn deur
 • Voorgestelde duur: 30-40 minuten
 • Gebruikte techniek: debat
 • Benodigde materialen: hand-out of script met scenario
 • Doel van activiteit: ontwikkel besluitvormingsvaardigheden door middel van samenwerkingsprocessen in een echte context. (Dat helpt studenten het belang te begrijpen van het voorbereiden van individuen die bekwaam zijn om deel te nemen aan onze gemeenschappelijke toekomst en deze mede vorm te geven).
 • Ondersteunende componenten: UC5.2a; UC5.2b
 • Verbinding met andere competenties: Actie

Korte omschrijving

Debat: geef een scenario waarin een bestaand probleem in uw stad wordt uitgelegd. De oplossing zal de burgers in de toekomst duidelijk raken (qua economie en natuur) en er moet een besluit worden genomen door de gemeenteraadsleden. Geef de twee alternatieve oplossingen voor het probleem (bijvoorbeeld wegversnellingen door het park of weg gaat rond het park).

Vraag de leerlingen om te onderzoeken hoe beide oplossingen het leven van de burgers kunnen beïnvloeden, en bespreek de SD-dimensies van elke oplossing. Vorm groepen op basis van de oplossing die ze ondersteunen en bespreek welke oplossing moet worden gevolgd.

5 Onder mijn lens
 • Voorgestelde duur: 40-60 minuten
 • Gebruikte techniek: rollenspel - integrerende puzzeltechniek
 • Doel van de activiteit: ontwikkel probleemoplossende vaardigheden door middel van samenwerkingsprocessen in een realistische context (die studenten helpt na te denken over toekomstige gevolgen en alternatieve toekomsten).
 • Ondersteunende componenten: UC5.3a; UC5.3b
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Systemen; Transdisciplinariteit

Korte omschrijving

Simulatie / rollenspel: geef een scenario waarin de huidige situatie van een SD-probleem wordt uitgelegd. Stel een aantal alternatieve oplossingen voor het probleem voor. Wijs rollen toe aan de leerlingen en vraag hen om samen te werken volgens de legpuzzel samenwerkingsbenadering om elk alternatief te onderzoeken door de verschillende lenzen van de verschillende rollen en een consensus te bereiken over de meest geschikte oplossing.

Aanvullende Activiteiten
 • Modellering: vraag studenten om een ​​probleem te bespreken en een model te construeren om futuristische duurzame oplossingen voor het probleem te laten zien. (bijvoorbeeld autonome vliegende microrobots: RoboBees)
 • Onderzoeksactiviteit (Verkenning van het verleden voor een duurzame toekomst / Lessen uit het verleden voor een duurzame toekomst).
  Korte beschrijving: Identificeer een SD-probleem dat interessant is voor studenten en vraag hen om door middel van literatuur, de media en / of andere kwalitatieve onderzoeksmethoden de praktijken te onderzoeken die in de oudheid, in het recente verleden en tegenwoordig werden gevolgd.
  Vraag de studenten ten slotte om te projecteren in de toekomstige praktijk en zich voor te stellen hoe deze praktijk kan veranderen. Bespreek de duurzaamheidsdimensies van elk mogelijk toekomstscenario.
 • Vergroening van steden (probleemoplossing): hoe kan een overbevolkte stad waar slechts 4m2 groen is per burger, de groene ruimte vergroten tot 15m2 per burger, wat de aanbevolen groene ruimte is voor een betere levenskwaliteit? Werk toekomstscenario's uit die verschillende oplossingen presenteren en hoe deze vanuit verschillende perspectieven kunnen worden beschouwd. Verschillende technieken en methoden die kunnen worden gebruikt voor het oplossen van problemen zijn onder meer onderzoek, simulaties, enquête, modellering enz.

Voorbeeld­activiteiten voor Toekomsten Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Toekomsten SDG1 Geen armoede

De student onderzoekt alternatieve mogelijkheden voor de toekomst die armoede in al zijn vormen overal kunnen beëindigen en gebruik deze mogelijkheden om te overwegen hoe het huidige gedrag moet veranderen.

Toekomsten SDG2 Geen honger

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's voor het behoud van een duurzame voedselvoorziening.

Toekomsten SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student bedenkt verschillende scenario's met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van mensen en begrijpt hoe de wereld kan veranderen als we strategieën implementeren en verspreiden die universele gezondheid en welzijn bevorderen.

Toekomsten SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's over hoe onderwijs er over 50 jaar uit zou kunnen zien.

Toekomsten SDG5 Gendergelijkheid

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's waarin betere gendergelijkheid is bereikt

Toekomsten SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student zoekt de verbanden tussen voormalige, actuele en mogelijk toekomstige manieren van beheer en hun impact op de watervoorraad. De student ontwikkelt toekomstscenario's voor gelijke toegang tot water en duurzaam beheer van de middelen op verschillende schaalniveaus.

Toekomsten SDG7 Betaalbare en schone energie

De student stelt zich voor en denkt na over hoe je een alternatieve toekomst kunt opbouwen met betrekking tot energieproductie en broeikasgasemissies.

Toekomsten SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student visualiseert verschillende economische scenario's, hoe ze kunnen worden bereikt en hoe ze zich in de samenleving afspelen.

Toekomsten SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student bedenkt hoe gedrag mogelijk moet veranderen om veerkrachtige infrastructuur te bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie te bevorderen en innovatie te stimuleren.

Toekomsten SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student bedenkt manieren om ongelijkheden te verminderen.

Toekomsten SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student stelt zich verschillende manieren voor om hun stad / gemeenschap duurzaam te maken.

Toekomsten SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's over hoe consumentengedrag, productieprocessen en een duurzame levensstijl er over 50 jaar uit zullen zien.

Toekomsten SDG13 Klimaatactie

De student visualiseert verschillende scenario's voor klimaatverandering, analyseert zijn/haar veronderstellingen, gevolgen en voorafgaande ontwikkelingspaden en denkt dan na over de gewoonten, regels, technologieën die moeten veranderen voor een nieuw planetair evenwicht.

Toekomsten SDG14 Leven onder water

De student identificeert de verbanden tussen voormalige manieren, actuele manieren en mogelijke toekomstige manieren van beheer en hun impact op mariene biodiversiteit. De student koppelt verschillende scenario's van klimaatverandering en de impact op het mariene milieu. De student ontwikkelt toekomstscenario's om de mariene biodiversiteit te bevorderen.

Toekomsten SDG15 Leven op land

De student visualiseert alternatieve toekomsten die natuurlijke habitats op een duurzame manier behouden.

Toekomsten SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student visualiseert alternatieve systemen die rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en een eerlijkere verdeling van middelen en kansen tot stand brengen.

Nuttige informatie voor Toekomsten