Empathie

De docent helpt studenten om te reageren op hun gevoelens en emoties en die van anderen, en om een emotionele band met de natuurlijke wereld te ontwikkelen.

Leerdoelen

De docent helpt de studenten om:

Verbanden met andere competenties: Transdisciplinariteit; Betrokkenheid; Oplettendheid

Onderliggende vaardigheden voor de docent

Om de bovenstaande leerresultaten te bereiken, moet de docent:

Voorbeeld­activiteiten voor Empathie

1 Reactie op foto’s
 • Voorgestelde duur: 15 minuten
 • Gebruikte techniek: persoonlijke reflectie
 • Benodigde materialen: een verscheidenheid aan foto's / afbeeldingen
 • Doel van activiteit: studenten aanmoedigen om zelfbewustzijn te ontwikkelen
 • Ondersteunende componenten: UC 6.3
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid

Korte omschrijving

Studenten krijgen verschillende foto's te zien met betrekking tot duurzaamheid en worden gevraagd om hun emotionele reacties vast te leggen.

Vervolgens bespreken ze deze reacties in groepen - waarom ze zich zo voelen, hoe ze hun reactie vastlegden, hoe ze in het algemeen op dingen reageren.

2 Hoe voelen zij zich?
 • Voorgestelde duur: 10 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: een verscheidenheid aan foto's / afbeeldingen
 • Doel van de activiteit: studenten bewust maken van hoe anderen zich kunnen voelen
 • Ondersteunende componenten: UC 6.3
 • Verbinding met andere competenties:

Korte omschrijving

Groepsactiviteit. Studenten krijgen een selectie van foto's te zien met mensen in verschillende situaties. Studenten bespreken hoe ze denken dat elk van de personages zich voelt en waarom ze dat denken.

3 Conceptcontrole
 • Voorgestelde duur: 20 minuten
 • Gebruikte techniek: groepsdiscussie
 • Benodigde materialen: flipoverpapier en markeerstiften
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over het verschil tussen het begrijpen van anderen, sympathie en empathie
 • Ondersteunende componenten: UC 6.1
 • Verbinding met andere competenties:

Korte omschrijving

Groepsactiviteit. Verdeel in uw groep een stuk papier in 3 kolommen.
Kop kolom 1 ‘Anderen begrijpen’. Schrijf in deze kolom woorden die helpen om anderen te begrijpen / beschrijven / definiëren.
Kop kolom 2 'Sympathie voor anderen'. Schrijf hieronder woorden die helpen symphatie voor anderen te begrijpen / beschrijven / definiëren.
Kop kolom 3 "Empathie' Schrijf woorden die helpen empathie te begrijpen / beschrijven / definiëren.
Wat zie je als het verschil tussen deze drie?

4 Gespiegelde reflecties
 • Voorgestelde duur: 20 minuten
 • Gebruikte techniek: gepaarde simulatie
 • Benodigde materialen: geen
 • Doel van de activiteit: studenten aanmoedigen om na te denken over dingen zien zoals anderen dat doen
 • Ondersteunende componenten: UC 6.3
 • Verbinding met andere competenties: Waarden; Transdisciplinariteit

Korte omschrijving

Persoon A: Praat over jezelf met je partner.
Persoon B: Stel je nu voor dat je Persoon A bent op basis van wat je hebt gehoord en stel jezelf voor alsof je Persoon A bent.

Probeer nu hetzelfde in omgekeerde volgorde. Hoe voelde dat? Luisteren naar de andere persoon terwijl je spreekt? Spreken als de andere persoon?

5 Oplossingsgerichte cirkel
 • Voorgestelde duur: 25 minuten
 • Gebruikte techniek: debat
 • Benodigde materialen: geen
 • Doel van activiteit:
 • Ondersteunende componenten: UC 6.1, UC 6.2, UC 6.3
 • Verbinding met andere competenties: Oplettendheid; Transdisciplinariteit

Korte omschrijving

Groepsactiviteit. Wijs de volgende rollen toe:

 • Probleem presentator (focuspersoon)
 • Processfacilitator (teammanager, tijdwaarnemer)
 • Notulist
 • Verbazingwekkend creatief Brainstorm-team

Stap 1

 • Probleempresentator: schets in 4 ononderbroken minuten het probleem; iets gerelateerd aan duurzaamheid dat een impact kan hebben op de groep)
 • Procesfacilitator: houd de tijd bij en zorgt ervoor dat niemand onderbreekt
 • Notulist: maakt aantekeningen.
 • Alle anderen (de brainstormers): luister.

(Als de probleempresentator stopt met praten voordat de 4 minuten zijn verstreken, blijft iedereen zwijgen totdat de 4 minuten zijn verstreken. Dit is belangrijk. De probleempresentator krijgt 4 ononderbroken minuten.)

Stap 2 (4 minuten)

 • Brainstormers: bied creatieve oplossingen voor wat je net hebt gehoord. Iedereen krijgt de kans om zijn briljante ideeën te geven. Niemand mag domineren. (Het is geen tijd om het probleem op te helderen of vragen te stellen. Het is geen tijd om toespraken, lezingen of advies te geven.)
 • Processfacilitator: zorg dat dit een brainstorm is
 • Probleempresentator: luister - zonder te onderbreken. Praat of reageer niet.
 • Notulist: maakt aantekeningen.

Stap 3 (4 minuten)

 • Probleempresentator: bespreek het probleem en de suggesties
 • Procesfacilitator: houd de tijd bij
 • Notulist: maakt aantekeningen.

Dit is de tijd om het probleem te onderzoeken en op te helderen. Focus alleen op de positieve punten en niet op wat niet kan.

Stap 4 (4 minuten)

De eerste stap.

 • De probleempresentator en de groep beslissen over de eerste stappen die binnen de komende 3 dagen kunnen worden uitgevoerd. Binnen 24 uur moet ten minste EEN stap worden gestart. (Dit is van cruciaal belang. Onderzoek toont aan dat mensen niet uit hun sleur komen, tenzij bijna onmiddellijk een eerste stap wordt gezet.)
 • Notulist: maakt aantekeningen

Een coach van de groep meldt zich vrijwillig aan om te bellen of de persoon binnen 3 dagen om te zien of ze hun eerste stap hebben gezet.

Voorbeeld­activiteiten voor Empathie Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Empathie SDG1 Geen armoede

De student ontwikkelt zelf-bewustzijn en bewustzijn voor anderen in armoede.

Empathie SDG2 Geen honger

De student ontwikkelt bewustzijn en begrip voor de hachelijke situatie van mensen die in honger leven.

Empathie SDG3 Goede gezondheid en welzijn

De student herkent kwetsbare mensen en groepen en is zich bewust van manieren om hun veerkracht te versterken.

Empathie SDG4 Kwaliteitsonderwijs

De student begrijpt het belang van kwaliteitsonderwijs voor iedereen en waarom een humanistische en holistische benadering van onderwijs nodig is.

Empathie SDG5 Gendergelijkheid

De student is zich bewust van verschillende identiteiten (zowel binnenin en tussen geslachten) en de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Empathie SDG6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student begrijpt wat het betekent om geen toegang te hebben tot drinkwater en schoon sanitair.

Empathie SDG7 Betaalbare en schone energie

De student is zich bewust van de implicaties van gedrag bij energieverbruik op anderen.

Empathie SDG8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student begrijpt hoe arbeidsomstandigheden en -beoefeningen mensen beïnvloeden en waarom deze het onderwerp kunnen zijn van campagnes voor verandering.

Empathie SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student is zich bewust van anderen met betrekking tot veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie.

Empathie SDG10 Verminderde ongelijkheden

De student is zich bewust van ongelijkheden tussen mensen en groepen mensen en begrijpt hoe mensen zich hierdoor kunnen voelen.

Empathie SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt empathie voor kansarmen, gemeenschappen of steden en begrijp dat duurzaamheid niet kan worden verkregen tenzij ze allemaal een toereikende levenskwaliteit bereiken.

Empathie SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

De student denkt na over individueel consumentengedrag, rekening houdend met de behoeften van de natuurlijke wereld, andere mensen, culturen en landen, en toekomstige generaties.

Empathie SDG13 Klimaatactie

De student herkent de moeilijkheid om empathie op te bouwen met betrekking tot verschijnselen die zich over een lange periode en grote afstand voordoen. De student erkent dat klimaatverandering ook een menselijke ervaring is, waaronder beïnvloeding en emotie, waarden en subjectiviteit. De student identificeert behoeften en verbindingen binnen en buiten de menselijke soort (bijvoorbeeld met gemarginaliseerde mensen die in slechte omstandigheden leven, klimaatmigranten enz., En met het verlies van biodiversiteit, planten en dieren). De student ontwikkelt eigen en andermans coping-mechanismen en veerkracht wanneer hij wordt geconfronteerd met mogelijk overweldigende problemen op het gebied van klimaatverandering.

Empathie SDG14 Leven onder water

De student begrijpt en voelt wat een te uitbuitende situatie op basis van maximale winst inhoudt voor het leven onder water en voor mensen die ervan afhankelijk zijn om te overleven.

Empathie SDG15 Leven op land

De student begrijpt de impact van onze consumentenbeslissingen op andere gemeenschappen en natuurlijke habitats.

Empathie SDG16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student bedenkt hoe het voelt om onderhevig te zijn aan marginalisering, nadeel of machtsonevenwichtigheden.

Nuttige informatie voor Empathie

 • Benard, B. (1991). Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, School, and Community. Portland, OR: Western Center for Drug-Free Schools and Communities
 • Brigid, Wassell & Gilligan (1999) Child Development for Child Care and Protection Workers. London: Jessica Kingsley Publishers
 • Brown B 2008 I thought it was just me (but it isn’t). US: Gotham Books
 • Goleman D 2014 What makes a Leader: Why Emotional Intelligence Matters. More than Sound
 • Ojala M (2014) Emotional Awareness: On the Importance of Including Emotional Aspects in Education for Sustainable Development (ESD) in Journal of Education for Sustainable Development 7(2):167-182 DOI: 10.1177/0973408214526488
 • Ratner, H 2015 Brief coaching with children and young people: a solution focused approach. London: Routledge
 • Traxon D (2016) Mental Distress in Children - the key construct for understanding their future mental health and wellbeing