Les dotze competències de RSP presentades en una taula

Aquí es presenten les dotze competències de RSP en una taula. La primera columna conté les competències relacionades a grans trets amb el pensament holístic; la segona, amb la visió del canvi; i la tercera, amb l’assoliment de la transformació, idealment en l’àmbit institucional o dels sistemes.

Presentar les competències d’aquesta manera no significa que s’hagin de considerar com a elements separats o aïllats; els educadors i educadores treballaran inevitablement en i amb diverses competències alhora.

 
Pensar holísticament
Imaginar el canvi
Assolir la transformació
Integració
Sistemes
L'educador/a ajuda l’alumnat a entendre el món com un tot interconnectat, a buscar connexions entre l'entorn social i el natural, i a tenir en compte les conseqüències de les accions.
Futurs
L'educador/a ajuda l’alumnat a explorar possibilitats alternatives per al futur i a aprofitar-les per reflexionar sobre com haurien de canviar els comportaments.
Participació
L'educador/a ajuda l’alumnat a fer canvis que contribuiran al desenvolupament sostenible.
Participació
Atenció
L'educador/a ajuda l’alumnat a entendre els aspectes fonamentalment insostenibles de la nostra societat i de la manera com evoluciona, i els consciencia sobre la necessitat urgent de canvi.
Empatia
L'educador/a ajuda l’alumnat a donar resposta a les emocions i els sentiments propis i d'altres persones, i a desenvolupar una connexió emocional amb el món natural.
Valors
L'educador/a crea consciència entre l’alumnat sobre la manera com les creences i els valors sustenten les accions i com els valors s'han de negociar i reconciliar.
Pràctica
Transdisciplinarietat
L'educador/a ajuda l’alumnat a actuar en col·laboració tant dins com fora de la seva disciplina, el seu rol, les seves perspectives i els seus valors.
Creativitat
L'educador/a fomenta el pensament creatiu i la flexibilitat en el seu alumnat.
Acció
L'educador/a ajuda l’alumnat a actuar de manera proactiva i considerada.
Reflexió
Crítica
L'educador/a ajuda l’alumnat a avaluar críticament la rellevància i la fiabilitat de les afirmacions, les fonts, els models i les teories.
Responsibilitat
L'educador/a ajuda l’alumnat a reflexionar sobre les seves accions, a actuar amb transparència i a responsabilitzar-se personalment de la seva feina.
Decisió
L'educador/a ajuda l’alumnat a actuar de manera prudent i oportuna fins i tot en situacions d'incertesa.