El projecte RSP

Hi ha molts indicadors que suggereixen que la manera com organitzem i dirigim la nostra societat ha generat un seguit de problemes socials i mediambientals interconnectats, des de la pèrdua de biodiversitat fins a la desigualtat flagrant o el canvi climàtic.

Assolir un desenvolupament sostenible des del punt de vista social i mediambiental té repercussions sobre què s’ensenya i com s’ensenya. Això posa en relleu la necessitat que els educadors tinguin les capacitats i la motivació necessàries per oferir als seus estudiants una educació per al desenvolupament sostenible (EDS). Com a educadors, si no treballem conscientment per un món sostenible des del punt de vista social i mediambiental, aleshores probablement hi anirem en contra.

Però quin tipus d’educador/a es necessita per ajudar l’alumnat a analitzar aquests reptes globals i preparar-los per les seves conseqüències?

Aquesta és la pregunta que hi ha darrere d’A Rounder Sense of Purpose (RSP). Aquest projecte finançat per Erasmus+ ha aplegat institucions experimentades i compromeses de tot Europa per elaborar un marc pràctic de competències per als i les educadores que vulguin educar per a un món just i sostenible.

En un intent de definir com hauria de ser un/a educador/a per al desenvolupament sostenible, la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (CEPE) va elaborar un marc de competències de l’educador en matèria d’EDS. Això va ser el 2011, però el marc no es va provar mai amb professoras o alumnat, i no hi havia resultats d’aprenentatge mesurables que poguessin constituir la base d’una titulació d’EDS.

A Rounder Sense of Purpose es va proposar omplir aquest buit:

Aquest projecte va implicar «destil·lar» les competències de la CEPE i dur a terme una sèrie de programes de formació d’educadors i educadores per posar a prova el marc de treball resultant. Els nostres programes de formació es van implantar en graus i postgraus, i hi van participar més de 400 persones: alumnat, professorat, equip directiu i altres.

S’han dut a terme exemples d’activitats per desenvolupar les dotze competències i es presenten en aquest lloc web.

S’han elaborat un seguit d’activitats que vinculen les competències de RSP amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que il·lustren com un/a educador/a pot desenvolupar les seves aptituds i els seus coneixements en matèria d’educació per al desenvolupament sostenible, i alhora tractar els ODS.

Socis RSP

El marc de competència RSP i els materials relacionats s'han desenvolupat en dues fases del projecte: RSP I i RSP II. Feu clic aquí per veure els socis implicats.