El marc de treball de RSP

Per treballar per un món més just i sostenible, l’ideal és que l’educador/a tingui competències de sostenibilitat i sigui capaç de transmetre-les al seu alumnat.

Això significa que l’educador/a ha de tenir:

El projecte A Rounder Sense of Purpose (RSP) està dissenyat per tractar el segon d’aquests punts, tot i que incideix positivament en el primer. 

El marc de treball de RSP inclou dotze competències per a l’educador/a que es poden utilitzar com a base d’un programa de formació i/o per avaluar els educadors i educadores que vulguin millorar les seves capacitats en matèria d’EDS. Com sap qualsevol educador/a amb experiència, l’ensenyament és tant un art com una ciència, i per aquesta raó presentem les competències en una paleta de pintor i en format de taula. Són dues maneres vàlides de tractar el desenvolupament de competències en les persones que es dediquen a l’educació.

Cada competència té tres resultats d’aprenentatge, a sota dels quals s’indiquen els components de base. Hi podeu accedir fent clic sobre el nom de la competència a la paleta o la taula. També trobareu un enllaç a les activitats que hem dut a terme per desenvolupar cada competència. A més, trobareu un enllaç a la bibliografia que hem utilitzat per guiar les nostres reflexions i/o per compartir-les amb les i els nostres estudiants.

RSP té una visió àmplia del que significa la competència. Entenem que es desenvolupa a partir de la pràctica i de l’augment dels coneixements, i ambdós se sustenten en els valors que ens impulsen a millorar la nostra professió. El marc de treball de RSP insta els educadors i educadores a practicar una pedagogia transformadora i orientada a l’acció, que fa partícip l’alumnat dels processos de pensament i actuació participatius, sistèmics, creatius i crítics que queden reflectits en les activitats d’aquest lloc web.