Biblioteca

Aquí trobareu moltes de les referències bibliogràfiques en què ens hem inspirat per desenvolupar el marc de competències de RSP. Si voleu trobar referències bibliogràfiques relacionades amb una competència específica, aneu al model, seleccioneu una competència i feu clic sobre Lectures útils al peu de la pàgina d’aquesta competència.