sdg4 Kwaliteitsonderwijs

icon sdg4

De VN stelt:
Het verkrijgen van kwaliteitsonderwijs is de basis voor het creëren van duurzame ontwikkeling. Naast het verbeteren van de levenskwaliteit, kan toegang tot inclusief onderwijs mensen lokaal voorzien van de instrumenten die nodig zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de grootste problemen in de wereld.

RSP-competenties sdg4 Kwaliteitsonderwijs

Systemen sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student bespreekt het belang van onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen (formeel, niet-formeel en informeel leren) als belangrijkste aanjagers van duurzame ontwikkeling, voor het verbeteren van het leven van mensen en bij het bereiken van de SDG's.

Oplettendheid sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student is zich bewust van ongelijkheden in toegang tot en het volgen van onderwijs, vooral tussen meisjes en jongens en in rurale gebieden op deze aarde.

Transdisciplinariteit sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student ondersteunt ontwikkeling van beleid ter bevordering van gratis, billijk en kwalitatief onderwijs voor iedereen en samenwerking met belanghebbenden in het onderwijs.

Kritisch denken sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student beseft dat onderwijs kan helpen een duurzamere, rechtvaardiger en vreedzamere wereld te creëren.

Toekomsten sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's over hoe onderwijs er over 50 jaar uit zou kunnen zien.

Empathie sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student begrijpt het belang van kwaliteitsonderwijs voor iedereen en waarom een humanistische en holistische benadering van onderwijs nodig is.

Creativiteit sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student ontdekt nieuwe vormen van onderwijs en zoekt naar nieuwe manieren van lesgeven en leren. De student ontwikkelt ideeën over holistische benaderingen van onderwijs.

Verantwoordelijkheid sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student erkent het belang van onze eigen vaardigheden voor het verbeteren van het leven, met name voor werkgelegenheid en ondernemerschap.

Betrokkenheid sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student neemt actief deel om de onderwijscontexten en duurzame kansen voor alle studenten en docenten te verbeteren.

Waarden sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student herkent de intrinsieke waarde van onderwijs en analyseert en identificeert leerbehoeften als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling.

Actie sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student bevordert empowerment van jongeren en gendergelijkheid in het onderwijs.

Daadkracht sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student gebruikt kansen voor onderwijs in het eigen leven en pas de verworven kennis toe in alledaagse situaties om duurzame ontwikkeling te bevorderen.