sdg2 Geen honger

icon sdg2

De VN stelt:
Het is tijd om opnieuw na te denken over hoe we ons voedsel verbouwen, delen en consumeren. Als dat goed wordt gedaan, kunnen landbouw, bosbouw en visserij iedereen voedzaam voedsel verschaffen en een behoorlijk inkomen genereren, terwijl ze de mensgerichte plattelandsontwikkeling ondersteunen en het milieu beschermen.

RSP-competenties sdg2 Geen honger

Systemen sdg2 Geen honger

De student begrijpt hoe mondiale economische systemen bijdragen aan het fenomeen honger.

Oplettendheid sdg2 Geen honger

De student is zich bewust van voorbeelden van honger, zowel lokaal als wereldwijd, en van de mogelijke oorzaken.

Transdisciplinariteit sdg2 Geen honger

De student draag bij aan het beëindigen van honger door samen te handelen zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.

Kritisch denken sdg2 Geen honger

De student draagt bij aan het beëindigen van honger door een kritische evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid van beweringen, bronnen, modellen en theorieën.

Toekomsten sdg2 Geen honger

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's voor het behoud van een duurzame voedselvoorziening.

Empathie sdg2 Geen honger

De student ontwikkelt bewustzijn en begrip voor de hachelijke situatie van mensen die in honger leven.

Creativiteit sdg2 Geen honger

De student vindt creatieve suggesties om honger te stoppen.

Verantwoordelijkheid sdg2 Geen honger

De student draagt bij aan het beëindigen van honger door transparant te handelen en persoonlijke verantwoordelijkheid te accepteren.

Betrokkenheid sdg2 Geen honger

De student draagt bij aan actie die de honger zal verminderen.

Waarden sdg2 Geen honger

De student erkent hoe onze waarden, acties en gedragingen beïnvloeden en hoe deze acties op hun beurt de honger van anderen kunnen vergroten of verminderen.

Actie sdg2 Geen honger

De student werkt proactief en weloverwogen om honger te verminderen.

Daadkracht sdg2 Geen honger

De student draagt bij aan het beëindigen van honger door weloverwogen en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.