sdg15 Leven op land

icon sdg15

De VN stelt:
Bossen beslaan 30,7 procent van het aardoppervlak en, naast voedselzekerheid en onderdak, zijn ze essentieel voor het bestrijden van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en de huizen van inheemse volkeren. Door bossen en andere habitats te beschermen, kunnen we het beheer van natuurlijke hulpbronnen versterken en de landproductiviteit verhogen.

RSP-competenties sdg15 Leven op land

Systemen sdg15 Leven op land

De student begrijpt hoe het menselijk leven afhangt van en invloed heeft op natuurlijke habitats en hun biodiversiteit en hoe de huidige sociaal-ecologische systemen een serieuze impact hebben op de habitats van de aarde en de oceaan en de biodiversiteit.

Oplettendheid sdg15 Leven op land

De student is zich bewust van de impact van ons consumptiemodel in het mondiale noorden op de systemen voor leven, land en water elders in de wereld en hoe het de wereldwijde biodiversiteit vermindert, zowel in het mondiale noorden als in het zuiden.

Transdisciplinariteit sdg15 Leven op land

De student begrijpt de problemen waarmee habitats van dieren in het wild worden geconfronteerd en werkt met mensen binnen en buiten de eigen context om problemen te onderzoeken en manieren te vinden om dieren in het wild te beschermen.

Kritisch denken sdg15 Leven op land

De student is kritisch bij het beoordelen van de beweegredenen en acties van de huidige vormen van beheer en exploitatie van natuurlijke habitats en hulpbronnen in de wereld.

Toekomsten sdg15 Leven op land

De student visualiseert alternatieve toekomsten die natuurlijke habitats op een duurzame manier behouden.

Empathie sdg15 Leven op land

De student begrijpt de impact van onze consumentenbeslissingen op andere gemeenschappen en natuurlijke habitats.

Creativiteit sdg15 Leven op land

De student biedt alternatieven voor de status-quo voor natuurhabitats die meer bescherming zullen bieden.

Verantwoordelijkheid sdg15 Leven op land

De student accepteert persoonlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van het leven op het land op aarde.

Betrokkenheid sdg15 Leven op land

De student identificeert collectieve praktijken die kunnen worden toegepast om de duurzaamheid van het leven op het land te verbeteren.

Waarden sdg15 Leven op land

De student erkent hoe alternatieven voor voedselvoorziening bestaan die minder agressief zijn voor natuurlijke habitatten en helpt lokale gemeenschappen in die habitatten.

Actie sdg15 Leven op land

De student onderzoekt met externe belanghebbenden hoe habitats en gemeenschappen van wilde dieren kunnen worden ondersteund met innovatieve benaderingen.

Daadkracht sdg15 Leven op land

De student beoordeelt en neemt beslissingen over een oplossing voor sociaal-ecologische conflicten ten aanzien van biodiversiteit.