sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

icon sdg6

De VN stelt:
Schoon, toegankelijk water voor iedereen is essentieel en er is voldoende zoet water op aarde om dit te bereiken. Echter, als gevolg van economisch beleid of slechte infrastructuur sterven jaarlijks miljoenen mensen, waaronder kinderen, aan ziekten die verband houden met onvoldoende watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiƫne.

RSP-competenties sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

Systemen sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student stelt waterproblemen systematisch aan de orde, inclusief doordenking van oplossingen rond toegang tot water voor iedereen, onder aanvaardbare sanitaire omstandigheden; hierbij is duurzaam beheer van de hulpbron verzekerd.

Oplettendheid sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student wordt zich bewust van de ongelijkheid van toegang tot drinkwater en sanitatie op mondiale en lokale schaal en begrijpt de onderliggende oorzaken hiervan.

Transdisciplinariteit sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student bestudeert watervraagstukken op een transdisciplinaire manier om soorten kennis, perspectieven en waarden te kruisen.

Kritisch denken sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student evalueert kritisch situaties en genomen beslissingen ten aanzien van water- en sanitaire voorzieningen om een eerlijk beheer hiervan te verzekeren.

Toekomsten sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student zoekt de verbanden tussen voormalige, actuele en mogelijk toekomstige manieren van beheer en hun impact op de watervoorraad. De student ontwikkelt toekomstscenario's voor gelijke toegang tot water en duurzaam beheer van de middelen op verschillende schaalniveaus.

Empathie sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student begrijpt wat het betekent om geen toegang te hebben tot drinkwater en schoon sanitair.

Creativiteit sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student zoekt en stel innovatieve oplossingen voor, zowel structureel (sociaal) als technisch, voor gebieden waar water en sanitair ontbreken.

Verantwoordelijkheid sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student denkt na over de eigen relatie met water, eigen handelingen en gebruik de gevolgen hiervan voor anderen en voor de voorziening.

Betrokkenheid sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student identificeert mogelijke gezamenlijke stappen en mechanismen om een huidige situatie op het gebied van waterbeheer en sanitaire voorzieningen te laten evolueren naar een duurzamere situatie.

Waarden sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student houdt zich, samen met anderen bezig, met kennis met betrekking tot de billijke verdeling van watervoorraden en sanitaire kwesties en erkent waarden en overtuigingen achter (on) duurzame manieren om water te beheren. De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om watervoorraden te behouden en sanitaire voorzieningen te bevorderen

Actie sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student gebruikt democratische processen terwijl u handelt om een situatie te laten evolueren naar duurzamer watergebruik en sanitatie.

Daadkracht sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student neemt beslissingen in onzekerheid met betrekking tot niet-duurzame water- en sanitatiekwesties nadat de positieve / negatieve effecten van mogelijke beslissingen op verschillende belanghebbenden zijn onderzocht en benoemd.