sdg1 Geen armoede

icon sdg1

De VN stelt: Armoede heeft vele dimensies; de oorzaken zijn onder meer werkloosheid, sociale uitsluiting en een hoge kwetsbaarheid van bepaalde bevolkingsgroepen voor rampen, ziekten en andere verschijnselen waardoor ze niet productief zijn. Toenemende ongelijkheid is schadelijk voor economische groei en ondermijnt de sociale samenhang, verhoogt de politieke en sociale spanningen en leidt, in sommige omstandigheden, tot instabiliteit en conflicten, en is tevens een belediging voor de menselijke waardigheid.

RSP-competenties sdg1 Geen armoede

Systemen sdg1 Geen armoede

De student begrijpt de wereldwijde en / of lokale systemen die armoede veroorzaken of verminderen.

Oplettendheid sdg1 Geen armoede

De student begrijpt diepgaand niet-duurzame aspecten van onze samenleving en de manier waarop deze samenleving zich ontwikkelt met betrekking tot armoede; en is zich bewust van de dringende behoefte aan verandering.

Transdisciplinariteit sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door samen te werken zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden.

Kritisch denken sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door een kritische evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid van beweringen, bronnen, modellen en theorieën.

Toekomsten sdg1 Geen armoede

De student onderzoekt alternatieve mogelijkheden voor de toekomst die armoede in al zijn vormen overal kunnen beëindigen en gebruik deze mogelijkheden om te overwegen hoe het huidige gedrag moet veranderen.

Empathie sdg1 Geen armoede

De student ontwikkelt zelf-bewustzijn en bewustzijn voor anderen in armoede.

Creativiteit sdg1 Geen armoede

De student vindt creatieve suggesties om armoede te beëindigen.

Verantwoordelijkheid sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door transparant te handelen en persoonlijke verantwoordelijkheid te accepteren.

Betrokkenheid sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan veranderingen die het einde van armoede in al zijn vormen zullen ondersteunen.

Waarden sdg1 Geen armoede

De student werkt responsief en inclusief samen met anderen aan het verminderen van armoede, terwijl je je bewust blijft van persoonlijke overtuigingen en waarden en die van anderen.

Actie sdg1 Geen armoede

De student werkt proactief en weloverwogen aan het terugdringen van armoede.

Daadkracht sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan het beëindigen van armoede door weloverwogen en tijdig te handelen, zelfs in onzekere situaties.