sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

icon sdg8

De VN stelt:
Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen fatsoenlijke banen te hebben die de economie stimuleren zonder het milieu te schaden. Daarnaast zijn banenkansen en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden ook vereisten voor alle werknemers. Er moet meer toegang tot financiële diensten komen om inkomens te beheren, bezittingen op te bouwen en productieve investeringen te doen. Meer inzet van de handels-, bank- en landbouwinfrastructuur helpen ook om de productiviteit te verhogen en de werkloosheid in de meest verarmde regio’s ter wereld te verminderen.

RSP-competenties sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

Systemen sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student bespreekt de inherente tegenstelling tussen economische groei en bredere wereldwijde crises. Bedenk hoe een systemische visie de circulaire economie ondersteunt. Herken de complexiteit van de kenniseconomie en hoe deze verschilt van traditionele economische modellen.

Oplettendheid sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student is zich bewust van verbanden tussen werkgelegenheid enerzijds, economische initiatieven van bedrijven en overheden met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en milieueffecten anderzijds.

Transdisciplinariteit sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student werkt samen met belanghebbenden in de economie om bewustzijn en begrip van de arbeidswereld te ontwikkelen en dit te integreren met bredere sociale en milieukwesties.

Kritisch denken sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student wordt zich bewust van de positieve en negatieve effecten van economische ontwikkelingen op mens en planeet.

Toekomsten sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student visualiseert verschillende economische scenario's, hoe ze kunnen worden bereikt en hoe ze zich in de samenleving afspelen.

Empathie sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student begrijpt hoe arbeidsomstandigheden en -beoefeningen mensen beïnvloeden en waarom deze het onderwerp kunnen zijn van campagnes voor verandering.

Creativiteit sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student verkent alternatieve economische modellen en zoekt naar nieuwe manieren van werken. De student ontwikkelt ideeën over duurzame producten en diensten.

Verantwoordelijkheid sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student is transparant over zijn eigen acties, zowel als werknemer / professional als voor consument van producten en diensten.

Betrokkenheid sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student werkt samen om de arbeidsomstandigheden en duurzame werkgelegenheid te verbeteren.

Waarden sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student herkent hoe onze waarden onze eigen carrièrekeuzes en die van anderen ondersteunen, evenals de beslissingen die door verschillende belanghebbenden (bijvoorbeeld aandeelhouders, werknemers, managers) worden genomen.

Actie sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student onderzoekt economische / werkgelegenheidskwesties, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie om verandering tot stand te brengen.

Daadkracht sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student neemt als werknemer / professional en als consument weloverwogen beslissingen en acties