sdg3 Goede gezondheid en welzijn

icon sdg3

De VN stelt:
Zorgen voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn op alle leeftijden is essentieel voor duurzame ontwikkeling.

RSP-competenties sdg3 Goede gezondheid en welzijn

Systemen sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student beschouwt systematisch de sociale, politieke en economische dimensies van gezondheid en welzijn.

Oplettendheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van concentraties van te voorkomen ziekten en van groepen die daarvoor kwetsbaar zijn en beschouwt op kritische wijze beleid en strategieën om ze te voorkomen en kwetsbaren te beschermen.

Transdisciplinariteit sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student begrijpt hoe culturele, sociale, economische, politieke en milieuaspecten en verschillende belangen de kwaliteit van leven en welzijn van mensen bepalen.

Kritisch denken sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van de processen en mechanismen die de levenskwaliteit kunnen beïnvloeden en die de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren.

Toekomsten sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student bedenkt verschillende scenario's met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van mensen en begrijpt hoe de wereld kan veranderen als we strategieën implementeren en verspreiden die universele gezondheid en welzijn bevorderen.

Empathie sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student herkent kwetsbare mensen en groepen en is zich bewust van manieren om hun veerkracht te versterken.

Creativiteit sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student stelt ideeën voor op basis van ervaringen en situaties uit het echte leven die de gezondheid en veerkracht van kwetsbare groepen en mensen in nood zouden ondersteunen en vergroten.

Verantwoordelijkheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van persoonlijke verantwoordelijkheid en aanvaardt persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn voor onszelf, gezinnen en anderen te bevorderen. De student evalueert en denkt na over de mogelijke gevolgen die onze beslissingen en acties hebben voor onze gezondheid en ons welzijn en mogelijk ook voor anderen.

Betrokkenheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student begrijpt het belang van vertegenwoordiging wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt deel aan acties die gezondheid en welzijn voor iedereen bevorderen.

Waarden sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student herkent hoe onze waarden van invloed zijn op onze gezondheid en ons welzijn, onze families en anderen en analyseert de overtuigingen en verschillende perspectieven achter de genomen beslissingen en acties. De student denkt na over hoe deze acties positieve of negatieve impact kunnen hebben op het leven en welzijn van anderen.

Actie sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student onderneemt actie om plannen en mechanismen te promoten die de levenskwaliteit van mensen verbeteren.

Daadkracht sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student neemt weloverwogen beslissingen door te kiezen uit vooraf geïdentificeerde alternatieven die de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen en handelt snel wanneer anderen hulp nodig hebben.