sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

icon sdg16

De VN stelt:
Het is belangrijk om te werken aan internationale dreigingen van moord, geweld tegen kinderen, mensenhandel en seksueel geweld om vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ze effenen de weg voor het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en voor het bouwen van effectieve, verantwoordelijke instellingen op alle niveaus.

RSP-competenties sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

Systemen sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student begrijpt hoe onevenwichtigheden in de macht situaties beïnvloeden en hoe conflicten of onzekerheid onvoorziene gevolgen kunnen hebben (bijvoorbeeld verplaatsing van mensen).

Oplettendheid sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student is zich bewust van specifieke voorbeelden van marginalisering, achterstelling en onevenwichtigheden in de macht en hun daadwerkelijke en potentiële effecten.

Transdisciplinariteit sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student werkt samen met mensen binnen en buiten de eigen context om achterstandskwesties te onderzoeken (bijv. een lokaal luchtelingencentrum).

Kritisch denken sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student is zich kritisch bewust van sociale structuren en interpretaties van zaken als conflict of sociale rechtvaardigheid.

Toekomsten sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student visualiseert alternatieve systemen die rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en een eerlijkere verdeling van middelen en kansen tot stand brengen.

Empathie sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student bedenkt hoe het voelt om onderhevig te zijn aan marginalisering, nadeel of machtsonevenwichtigheden.

Creativiteit sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

Explore different ways of promoting agency and representation.

Verantwoordelijkheid sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student ontdekt hoe onze acties, individueel en collectief, al dan niet bijdragen aan een sociaal rechtvaardige samenleving.

Waarden sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student begrijpt de waarden en ideologieën die bijdragen aan achterstand en erkent diversiteit en overeenkomsten tussen deze en onze eigen waarden.

Actie sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student onderzoekt sociale vraagstukken, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie om verandering tot stand te brengen.