sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

icon sdg12

De VN stelt:
Duurzame consumptie en productie gaat over het bevorderen van hulpbronnen- en energie-efficiëntie, duurzame infrastructuur, en toegang tot basisdiensten, groene en fatsoenlijke banen en een betere levenskwaliteit voor iedereen. De uitvoering ervan helpt bij het bereiken van algemene ontwikkelingsplannen, het verminderen van toekomstige economische, ecologische en sociale kosten, het versterken van het economische concurrentievermogen en het verminderen van armoede.

RSP-competenties sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

Systemen sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student begrijpt productie- en consumptiepatronen en waardeketens en de onderlinge samenhang van productie en consumptie en hoe individuele levensstijlkeuzes de sociale, economische en ecologische ontwikkeling beïnvloeden.

Oplettendheid sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student is/wordt kritisch op de ongelijkheid in toegang tot duurzame en betaalbare producten, vooral in stedelijke gebieden en de derde wereld.

Transdisciplinariteit sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student werkt samen met verschillende belanghebbenden van de productiecyclus om nieuwe vormen van duurzame levensstijl te creëren.

Kritisch denken sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student neemt kritisch een rol op zich als een actieve stakeholder in de markt en daagt culturele en maatschappelijke oriëntaties in consumptie en productie uit.

Toekomsten sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student visualiseert verschillende toekomstscenario's over hoe consumentengedrag, productieprocessen en een duurzame levensstijl er over 50 jaar uit zullen zien.

Empathie sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student denkt na over individueel consumentengedrag, rekening houdend met de behoeften van de natuurlijke wereld, andere mensen, culturen en landen, en toekomstige generaties.

Creativiteit sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student ontdekt nieuwe vormen van consumptie en productie en ontwikkelt nieuwe ideeën over een duurzame levensstijl.

Verantwoordelijkheid sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student erkent het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor de milieu- en sociale effecten van eigen gedrag als producent of consument.

Betrokkenheid sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student neemt actief deel aan de implementatie van strategieën en praktijken voor duurzame productie en consumptie.

Waarden sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student herkent en kent rollen, rechten en plichten van verschillende actoren in productie en consumptie.

Actie sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student moedigt anderen aan om deel te nemen aan duurzame praktijken bij consumptie en productie.

Daadkracht sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student evalueert, neemt deel aan en beïnvloedt besluitvormingsprocessen over overnames in de publieke sector.