sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

icon sdg11

De VN stelt:
Ssnelle uitdagingen op het gebied van verstedelijking, zoals het veilig verwijderen en beheren van vast afval in steden, kunnen worden overwonnen op een manier die hen in staat stelt te blijven gedijen en groeien, terwijl het gebruik van hulpbronnen wordt verbeterd en vervuiling en armoede worden verminderd. Een voorbeeld hiervan is een groei van de inzameling van stedelijk afval. Er moet een toekomst komen waarin steden iedereen kansen bieden, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, vervoer en meer.

RSP-competenties sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

Systemen sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student beschouwt maatschappelijke systemen als complexe systemen die in de tijd en in verschillende contexten verbonden zijn met fysieke, sociale, psychologische en menselijke behoeften.

Oplettendheid sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student herkent en bespreek de niet-duurzame praktijken van menselijke nederzettingen lokaal en wereldwijd en identificeert aspecten van onze steden, gemeenschappen en samenlevingen die moeten veranderen om onze levenskwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld energie, water, transport, voedsel, veiligheid, afval, gezondheid, toegankelijkheid, onderwijs, inclusie, groen etc.).

Transdisciplinariteit sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student begrijpt dat voor inclusief en duurzaam samen leven, intergenerationele en interculturele samenwerking vereisten zijn. De student Identificeert en bespreekt hoe verschillende opvattingen, meningen en vaardigheden van belanghebbenden en mensen uit verschillende vakgebieden de samenwerking kunnen beïnvloeden en hoe verschillen kunnen worden overbrugd om hun gebied, gemeenschap of stad duurzamer te maken.

Kritisch denken sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student benoemt, analyseert en bespreekt de problemen die gemeenschappen onhoudbaar maken; herziet kritisch beslissingen over hun gemeenschap, stad; en bespreekt of deze duurzaamheid bevorderen en / of hoe ze moeten veranderen om de gemeenschap duurzamer te maken.

Toekomsten sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student stelt zich verschillende manieren voor om hun stad / gemeenschap duurzaam te maken.

Empathie sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt empathie voor kansarmen, gemeenschappen of steden en begrijp dat duurzaamheid niet kan worden verkregen tenzij ze allemaal een toereikende levenskwaliteit bereiken.

Creativiteit sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt ideeën en benaderingen om echte lokale / gemeenschapsproblemen aan te pakken en deze te testen op hun geschiktheid met betrekking tot het specifieke duurzaamheidsvraagstuk.

Verantwoordelijkheid sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student Identificeert, evalueert en neemt de verantwoordelijkheid voor de potentiële ecologische en sociale impact en gevolgen van eigen levensstijl.

Betrokkenheid sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student stelt voor en neemt deel aan beslissingen en acties die hun gemeenschap kunnen verschuiven naar duurzamere levensmodellen.

Waarden sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student identificeert de waarden die beslissingen ondersteunen en toepassingen die zijn aangenomen voor duurzame en niet duurzame gemeenschapsplanning. De student creëert netwerken voor gemeenschapssamenwerking, deelt ideeën en vormt besluiten voor het creëren van duurzame en inclusieve gemeenschappen.

Actie sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt een bewustzijn voor natuurlijke omgevingen die de afgelopen jaren een impact hebben gehad op de cultuur en identiteit van een gemeenschap en neemt proactieve en weloverwogen maatregelen om deze te beschermen.

Daadkracht sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student neemt goede en goed geïnformeerde beslissingen, rekening houdend met de verschillende standpunten van de gemeenschap en belanghebbenden, en handelt snel om een duurzame gemeenschap te creëren.