sdg10 Verminderde ongelijkheden

icon sdg10

De VN stelt:
Om ongelijkheid te verminderen, moet het beleid in principe universeel zijn, met aandacht voor de behoeften van achtergestelde en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Gunstige handelsvoorwaarden voor ontwikkelingslanden moeten worden uitgebreid en gecontinueerd. Dit in aanvulling op het vergroten van het aandeel van de stemmen van ontwikkelingslanden binnen het IMF (International Monantairy Fund). Ten slotte kunnen innovaties in technologie de kosten verlagen voor het overmaken van geld door migrerende werknemers.

RSP-competenties sdg10 Verminderde ongelijkheden

Systemen sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student kan verantwoorde beslissingen nemen over eigen eten en winkelen en consumptiegewoonten die in het belang zijn van duurzame landbouw.

Oplettendheid sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student herkent voorbeelden van ongelijkheid lokaal en wereldwijd en begrijpt mogelijke oorzaken.

Transdisciplinariteit sdg10 Verminderde ongelijkheden

De studenten werken samen, zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden om ongelijkheid te verminderen.

Kritisch denken sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student beoordeelt kritisch de balans tussen macht, rijkdom, toegang tot middelen en toegang tot kansen en eventuele voorstellen om ongelijkheden te verminderen.

Toekomsten sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student bedenkt manieren om ongelijkheden te verminderen.

Empathie sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student is zich bewust van ongelijkheden tussen mensen en groepen mensen en begrijpt hoe mensen zich hierdoor kunnen voelen.

Creativiteit sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student ontwikkelt creatieve manieren om ongelijkheden te verminderen.

Verantwoordelijkheid sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student handelt transparant en aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid om ongelijkheid te helpen verminderen

Betrokkenheid sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student neemt deel aan acties die ongelijkheid verminderen.

Waarden sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student werkt samen met anderen, responsief en inclusief, terwijl hij/zij zich bewust blijft van persoonlijke overtuigingen en waarden (de eigen en die van anderen), om ongelijkheid te verminderen

Actie sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student handelt proactief en weloverwogen om ongelijkheden te verminderen.

Daadkracht sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student is alert op weloverwogen en tijdig, zelfs in onzekere situaties, verminderen van ongelijkheid.